۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
طرح درس اساتید
طرح درس دروس کارشناسی گروه علوم گیاهی
 

ریخت شناسی و تشریح گیاهی

آزمایشگاه ریخت شناسی و تشریح گیاهی

فیزیولوژی گیاهی 1 (تغذیه و جذب)

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی 1

فیزیولوژی گیاهی 2(فتوسنتز و تنفس)

آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی2

زیست شناسی تکوینی گیاهی

بوم شناسی گیاهی

آزمایشگاه بوم شناسی گیاهی

کشت بافت و سلول گیاهی

متون تخصصی زیست شناسی گیاهی

بیوشیمی ساختار

آزمایشگاه بیوشیمی ساختار

ژنتیک پایه

آزمایشگاه ژنتیک پایه

مبانی جانور شناسی

آزمایشگاه مبانی جانورشناسی

زیست شناسی میکروبی

آزمایشگاه زیست شناسی میکروبی

تکامل موجودات زنده

مبانی بوم شناسی

گیاهان دارویی

اصول تنوع زیستی و زیست شناسی حفاظت

رشد و نمو گیاهی

گیاهان و تنش های محیطی

اصول و روش های رده بندی گیاهان

سیستماتیک گیاهی1

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی1

سیستماتیک گیاهی2

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی2

جلبک شناسی

آزمایشگاه جلبک شناسی

مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی

بیوشیمی متابولیسم

آزمایشگاه بیوشیمی متابولیسم

ژنتیک مولکولی

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی

مبانی فیزیولوژی جانوری

آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری

مبانی زیست شناسی تکوینی

آمار زیستی

کارگاه آمار زیستی

مردم گیاهشناسی(انتوبوتانی) و گیاهان اقتصادی

تکثیر گیاهان

قارچ شناسی

آزمایشگاه قارچ شناسی

آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی3

فیزیولوژی گیاهی 3

بیوفیزیک سلولی

--

--

 

 
 
طرح درس دروس کارشناسی ارشد گروه علوم گیاهی
 
تاریخ به روز رسانی:
1398/10/10
تعداد بازدید:
2121
گروه علوم گياهي
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.