۱۴۰۰ شنبه ۱۸ ارديبهشت

معاونین و مدیران

 


معاونت آموزشی: دکتر عذار صبورا
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس مستقیم: 88058912-02185692868
شماره داخلی: 2868
saboora@alzahra.ac.ir: پست الکترونیکی

معاونت پژوهشی و اجرایی: دکتر محمدرضا صعودی
رشته تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس مستقیم: 02185692868
شماره داخلی:2868
soudimr@gmail.com
msoudi@alzahra.ac.ir: پست الکترونیکی

 


مدیر گروه بیوتکنولوژی دکتر محبوبه ضرابی
رشته تحصیلی: بیوفیزیک
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس مستقیم: 88058912-02185692722
شماره داخلی: 2722
mzarrabi@alzahra.ac.ir: پست الکترونیکی

 


مدیرگروه میکروبیولوژی: دکتر احیاعبدی عالی
رشته تحصیلی: دکتری میکروبیولوژی پزشکی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس مستقیم: 88058912-02185692726
شماره داخلی: 2726
abdialya@alzahra.ac.ir: پست الکترونیکی

 


مدیرگروه علوم گیاهی دکتر مهوش سیفعلی
رشته تحصیلی: دکتری سیستماتیک جانوری
مرتبه علمی: استادیار
شماره تماس مستقیم: 88058912-02185692727
شماره داخلی: 2727
maseifali@alzahra.ac.ir: پست الکترونیکی

تاریخ به روز رسانی:
1397/12/14
تعداد بازدید:
3049
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.