۱۳۹۹ پنج شنبه ۱ آبان
فرآیندهای آموزشی

 فرایندهای آموزشی دوره کارشناسی تمامی گرایش ها
برنامه ترم بندی دوره کارشناسی میکروبیولوژی 
 چارت واحدهای کارشناسی میکروبیولوژی
برنامه ترم بندی کارشناسی ارشد میکروبیولوژی تمامی گرایشها 
 فرایند ثبت نام مقدماتی
فرایند درخواست موارد آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزشی گلستان(ویژه کارشناسان دانشکده) 
فرایند درخواست موارد آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزشی گلستان(ویژه مدیران گروه و معاونین) 
 فرایند درخواست موارد آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزشی گلستان(ویژه دانشجو)
 فرایند درخواست موارد آموزشی جهت طرح در شورای آموزشی و کمیسیون موارد خاص دانشگاه از طریق پیشخوان سامانه آموزشی گلستان(موارد خاص)
 
فرایندهای آموزشی تحصیلات تکمیلی تمامی گرایش ها 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/06/12
تعداد بازدید:
1402
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.