۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
اعضای هیات علمی
 
زمینه های پژوهشی

متخصص باکتری شناسی پزشکی

سودوموناس آئروجینوزا

بیوفیلم

مقاومت های آنتی بیوتیکی

میکروبیوتای فیبروزسیستیک در کودکان

متخصص میکروبیولوژی کاربردی و محیطی

زیست پالایی

تخمیر بیوپلیمرها و مواد زیست فعال

سیستماتیک

پریسا محمدی

Parisa Mohammadi

دانشیار

تلفن: (+98 21) 8569 2728

Mohamadi_p@yahoo.com

متخصص میکروبیولوژی محیطی و میراث فرهنگی

میکروبیولوژی خاک

میکروبیولوژی گرد و غبار

میکروبیولوژی میراث فرهنگی

متخصص باکتری شناسی پزشکی

باکتریهای انتروپاتوژن

میکروبیولوژی غذایی

آمنه الیکایی

Ameneh Elikaei

استادیار

تلفن: (+98 21) 8569 2720

arezoo_elikaei774@yahoo.com

متخصص میکروبیولوژی- ویروس شناسی

باکتریوفاژ

ویروس شناسی پزشکی

اپیدمیولوژی

ایمونولوژی

علی محمدی

Ali Mohammadi

استادیار

تلفن: (+98 (21)) 85693013

a.mohammadi@alzahra.ac.ir

متخصص میکروبیولوژی، نانوبیوتکنولوژی

نانوذرات میکروب

پوشش های خوراکی ضد میکروب

مواد آنتی میکروبیال

نانوکپسولاسیون

بهاره عطاران

Bahareh Attaran

استادیار

تلفن: (+98 21) 8569 2727

b.attaran@alzahra.ac.ir

متخصص میکروبیولوژی پزشکی

هلیکوباکتر پیلوری

بیوفیلم

مقاومت آنتی بیوتیکی

متخصص میکروبیولوژی صنعتی و بیوتکنولوژی میکروبی

زیست‌شناسی مصنوعی

مهندسی متابولیک

میکروبیولوژی کاربردی و بیوتکنولوژی مخمرها

تاریخ به روز رسانی:
1399/06/19
تعداد بازدید:
5307
گروه میکروبیولوژی
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.