۱۳۹۹ يکشنبه ۹ آذر
توانمندی های پژوهشی و فناوری
آزمایشگاه ها و تجهیزات :
                                                آزمایشگاه میکروبیولوژی مولکولی
                                                آزمایشگاه میکروبیولوژی عمومی و باکتری شناسی
                                                آزمایشگاه میکروبیولوژی محیطی و بالینی (زیر مجموعه آزمایشگاه ی دکتر شایسته سپهر)
                                                 آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی (زیر مجموعه آزمایشگاه های دکتر شایسته سپهر)
                                                 آزمایشگاه کشت سلول (زیر مجموعه آزمایشگاه های دکتر شایسته سپهر)
ظرفیت های پژوهشی و فناوری:
طرح های پژوهشی و فناوری:
فناوری ها و نمونه محصولات:
خدمات وتعرفه ها:
استانداردها :
تاریخ به روز رسانی:
1397/12/13
تعداد بازدید:
1201
گروه میکروبیولوژی
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.