۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
توانمندی های پژوهشی و فناوری
آزمایشگاه ها و تجهیزات :
                                               آزمایشگاه آموزشی فیزیولوژی گیاهی
                                               آزمایشگاه تحقیقاتی فیزیولوژی گیاهی                                                
                                               آزمایشگاه کشت بافت و سلول گیاهی                                               
                                               آزمایشگاه اسانس و عصاره گیری                                                
                                               آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهی 102                                               
                                               اتاق سانترفیوژ                                              
                                               گلخانه ها                                               
                                               مزرعه گیاه شناسی                                               
                                              آزمایشگاه آموزشی سیستماتیک گیاهی                                                
                                              آزمایشگاه پژوهشی سیستماتیک گیاهی                                              
                                              آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری
                                              آزمایشگاه هرباریوم                                          
                                              آزمایشگاه زیست جانورشناسی
ظرفیت های پژوهشی و فناوری:
طرح های پژوهشی و فناوری:
فناوری ها و نمونه محصولات:
خدمات وتعرفه ها:
استانداردها :
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/25
تعداد بازدید:
1059
گروه علوم گياهي
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.