۱۴۰۳ سه شنبه ۵ تير

شماره های تماس

   راهنمای تماس های دانشکده علوم زیستی-اعضای هیات علمی
نام  سمت شماره داخلی محل خدمت
دکتر خدیجه کیارستمی ریاست دانشکده 2712 اتاق ریاست-ط دوم ساختمان زیست
زهرا طاهری مسئول دفتر 2712 اتاق ریاست-ط دوم ساختمان زیست
دکتر مریم کشاورزی معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی 2868 اتاق معاونت-ط اول ساختمان زیست
دکتر علی محمدی معاون پژوهش و اجرایی دانشکده 2713 اتاق معاونت-ط اول ساختمان زیست
دکتر سمانه مسافری مدیر گروه علوم گیاهی 2718 اتاق معاونت-ط اول ساختمان زیست
دکتر آمنه الیکایی مدیر گروه میکروبیولوژی 2716 مجموعه اتاق ها-ط اول ساختمان زیست
دکتر جمشید فولادی مدیر گروه بیوتکنولوژی 3013 مجموعه اتاق ها-بالای سالن حورا
دکتر محمدرضا صعودی هیات علمی میکروبیولوژی 2733 طبقه دوم ساختمان جنب دانشکده زیست
دکتر پریسا محمدی هیات علمی میکروبیولوژی 2714 طبقه اول ساختمان زیست
دکتر علی محمدی هیات علمی میکروبیولوژی 3013 مجموعه اتاق ها-بالای سالن حورا
دکتر بهاره عطاران هیات علمی میکروبیولوژی 2727 مجموعه اتاق ها-ط اول ساختمان زیست
دکتر فرشاد درویشی هیات علمی میکروبیولوژی 3013 جنب آسانسور -ط همکف ساختمان زیست
دکتر فرشاد درویشی هیات علمی میکروبیولوژی 3013 جنب آسانسور -ط همکف ساختمان زیست
دکتر عزت عسگرانی هیات علمی بیوتکنولوژی 2725 جنب هرباریوم -ط اول ساختمان زیست
دکتر محبوبه ضرابی هیات علمی بیوتکنولوژی 2722 مجموعه اتاقها -ط دوم ساختمان زیست
دکتر پریناز قدم هیات علمی بیوتکنولوژی 2719 مجموعه اتاقها -ط اول ساختمان زیست
دکتر نسیم قربانمهر هیات علمی بیوتکنولوژی 2706 مجموعه اتاقها -ط دوم ساختمان زیست
دکتر پریچهر حناچی هیات علمی بیوتکنولوژی 2712 مجموعه اتاقها -ط اول ساختمان زیست
دکتر فخری سادات حسینی هیات علمی بیوتکنولوژی 2712 جنب آز سیستماتیک تحقیقاتی -ط اول ساختمان زیست
دکتر زهرا موسوی نژاد هیات علمی بیوتکنولوژی 2952 مجموعه اتاقها -ط دوم ساختمان زیست
دکتر نادیا محمودی خطیر هیات علمی بیوتکنولوژی 2734 جنب کلاس 312 -ط دوم ساختمان زیست
دکتر علی خطیبی هیات علمی بیوتکنولوژی 3013 مجموعه اتاق ها-بالای سالن حورا
سید ابوالقاسم قدمی هیات علمی بیوتکنولوژی 2712 مجموعه اتاق ها-بالای سالن حورا
مریم کشاورزی هیات علمی علوم گیاهی 2709 جنب هرباریوم-ط اول ساختمان زیست
خدیجه کیارستمی هیات علمی علوم گیاهی 2729 مجموعه اتاقها-ط دوم ساختمان زیست
منیژه پاکروان هیات علمی علوم گیاهی 2721 مجموعه اتاقها-ط اول ساختمان زیست
عذرا صبورا هیات علمی علوم گیاهی 2714 جنب آز ژنتیک-ط اول ساختمان زیست
رقیه زارعی هیات علمی علوم گیاهی 2716 مجموعه اتاقها-ط دوم ساختمان زیست
زهرا ناظم بکائی هیات علمی علوم گیاهی 2712 جنب آز سیستماتیک تحقیقاتی-ط اول ساختمان زیست
سپیده خاکسار هیات علمی علوم گیاهی 2712 مجموعه اتاقها-ط دوم ساختمان زیست
منا صراحی نوبر هیات علمی علوم گیاهی 2712 مجموعه اتاقها-ط دوم ساختمان زیست
  راهنمای تماس های دانشکده علوم زیستی- کارشناسان محترم دانشکده
نام  سمت شماره داخلی محل خدمت
شیما شایسته کارشناس مسئول آموزش 2867 اتاق آموزش-ط اول ساختمان زیست
زهرا گرجیان کارشناس آموزش 2866 اتاق آموزش-ط اول ساختمان زیست
سمیه باباعلی کارشناس مالی-ترفیع و ارتقا 2865 اتاق آموزش-ط اول ساختمان زیست
زهرا لندرانی کارشناس آزمایشگاه 2730 آزمایشگاه ژنتیک-ط اول ساختمان زیست
زهرا فلاحی کارشناس آزمایشگاه 2729 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی-ط اول ساختمان زیست
مریم یوسفی IT کارشناس 2951 ساختمان قدیم حراست
شهربانو برجیان کارشناس نشریه 2205 ساختمان قدیم حراست
طاهره میرزایی کارشناس آزمایشگاه 2731 آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی تحقیقاتی-ط همکف ساختمان زیست
فریبا نیاری کارشناس آزمایشگاه 2724 آزمایشگاه باکتری شناسی-ط همکف ساختمان زیست
منیژه ترابی کارشناس آزمایشگاه 2711 آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری-ط همکف ساختمان زیست
مریم داغری کارشناس (مامور)آزمایشگاه 2711 آزمایشگاه بیوشیمی-ط اول ساختمان جنب زیست
سمانه سلیمان کارشناس آزمایشگاه 2711 آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی-ط همکف ساختمان جنب زیست
بهناز میرعلمی کارشناس آزمایشگاه 2433 مجموعه آزمایشگاه های دکتر شایسته سپهر-سایت شرقی دانشگاه
گیتا امینی کارشناس آزمایشگاه 2441 مجموعه آزمایشگاه های دکتر شایسته سپهر-سایت شرقی دانشگاه

تاریخ به روز رسانی:
1402/09/01
تعداد بازدید:
763
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.