۱۳۹۹ سه شنبه ۶ آبان
تاریخ دفاعیه ها
 
 

ردیف

نام دانشجو

عنوان گزارش شش ماهه

نام اساتید راهنما و مشاور

اساتید داور

زمان و آدرس وبینار

1

مهتاب قربان موحد

مقایسه سیتوکاین های التهابی در بیماران مبتلا به فیبروز سیستیک با عفونت های میکروبی مختلف

دکتر احیا عبدی عالی

دکتر طوبی غضنفری
مشاور:دکترمحمدرضا مدرسی 

دکتر آمنه الیکایی

دکتر بهاره عطاران

99/8/12

ساعت 13 تا 15

http://webinar.alzahra.ac.ir/abdiaali

 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

نام اساتید راهنما و مشاور

اساتید داور

زمان و آدرس وبینار

1

سارا زیوری

 

بررسی اثر ترکیبی میکروپلاستیک پلی اتیلن ترفتالات و آفت کش آبامکتین بر پراکسیداسیون لیپید ها و بیان ژن ماهی زبرا

 

ر:دکتر پریچهر حناچی

م: دکتر سمانه کربلایی

م: دکتر ابوالقاسم قدمی

-

28 مهر ماه  ساعت 10-12

کلاس 312 ساختمال دانشکده علوم زیستی

 

2

نورا جوانمردی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی صنعتی

بررسی زیست پالایی اورانیوم توسط دو ریزجلبک سبز کلرلا ولگاریس و سندسموس اوبلیکوس

دکتر پریسا محمدی

 دکتر پریسا تاجر محمد قزوینی

دکتر علی محمدی

دکتر رضا دباغ

30 ام مهرماه ساعت 10 تا 12

اتاق 307
آدرس وبینار:
http://webinar.alzahra.ac.ir/prisamohammadi
 
 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

نام اساتید راهنما و مشاور

اساتید داور

زمان و آدرس وبینار

1

سحر علیپور کافی

کارشناسی ارشد

میکروبیولوژی صنعتی

 

ارزیابی محصولات فرموله شده بر پایه باکتری‌های محرک رشد در گلخانه تجاری خیار

 

آقای دکتر علی محمدی

خانم دکتر اکرم صادقی

 خانم دکتر فروغ سنجریان

آقای دکتر صعودی

 

https://webinar.alzahra.ac.ir/alimohammadi/

 

دوشنبه 21 مهرماه

 
برنامه دفاع دانشجویان ارشد
 

ردیف

نام دانشجو

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

زمان و آدرس وبینار

1

سوما معروفی

دانشجوی ارشد

رشته زیست زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی

 

بررسی سیستماتیکی جنس تاتوره Datura از تیره سیب زمینی در ایران

 

دکتر مریم کشاورزی

دکتر مجید اسکندری

دکتر سمانه مسافری

 

سه شنبه 15 مهر

ساعت: 16/30

https://webinar.alzahra.ac.ir/samanehmosaferi/

 

2

هدی حسن آبادی

دانشجوی ارشد

رشته زیست زیست شناسی گیاهی گرایش سیستماتیک و اکولوژی گیاهی

بررسی ساختمان تشریحی جنس Solanum در ایران

 

دکتر مریم کشاورزی

دکتر سمانه مسافری

دکتر مجید اسکندری

 

یک شنبه 27 مهر

https://webinar.alzahra.ac.ir/samanehmosaferi/

 

 

ردیف

نام دانشجو

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

اساتید مشاور و راهنما

زمان و مکان دفاع

لینک در فضای مجازی

1

ثمین داودی

 

رشتۀ بیوفیزیک

 

ساخت کمپلکس‌های  DNA-جمنی سورفکتانت کاتیونی و مطالعه بیوفیزیکی آن‌ها به عنوان نانوحامل‌های ژنی

دکتر پونه سادات پورحسینی

دکتر نسیم قربانمهر

پروفسور علی اکبر صبوری

کلاس 307 دانشکده علوم زیستی

30/10-30/8

15/06/99

https://webinar.alzahra.ac.ir/pounehpourhosseini/

 

 

  

برنامه دفاع از رساله دانشجویان دکتری سال 1399

 

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما و مشاور

داور داخلی و خارجی

زمان و مکان دفاع

1

سیما مدیری تفرشی

زیست فناوری میکروبی

تخلیص، تعیین ویژگیها و فعالیت زیستی باکتریوسین Lactobacillus Acidophilus ATCC 4356 و تولید آن در بیوراکتور در مقایسه با یک جدایه پروبیوتیک

دکتر روحا کسری کرمانشاهی

دکتر محمدرضا صعودی

دکتر کامبیز اکبری (مشاور)

دکتر پریناز قدم

دکتر جمشید فولادی

دکتر جواد حامدی

2/22/99

ساعت 12-10

2

سمیه تقی زاده

میکروبیولوژی

تاثیر لاکتوباسیل های پروبیوتیکی و متابولیت های آنها بر پاسخ های ایمنی اکتسابی علیه H.pylori

دکتر طاهره فلسفی و

دکتر روحا کسری کرمانشاهی

خانم دکتر عبدی(حضوری)، آقای دکتر سلمانزاده(مجازی)

آقای دکتر مسعود آل بویه(مجازی)

10/3/99

ساعت 15-30/13

سالن دکتر فرزانه

3

صبا حسینی

 

زیست فناوری میکروبی

تولید و ارزیابی واکسن پروبیوتیک حامل ژن حدت ویبریو هاروی و ویبریو آلجینولیتیکوس

 

دکترجمشید فولادی،

 دکتر مهدی سلطانی

دکتر نیکبخت،

 دکتر عبدی،

دکتر حسینی

یکشنبه 25/3/99

سالن دکتر فرزانه

 

4

هنگامه صعودی

میکروبیولوژی

بررسی اثرات بره موم در ایمنی زایی پروتئین نوترکیب Oip A Helicobacter Pylori در مدل های حیوانی و سلولی

دکتر طاهره فلسفی

دکتر سارا غروی

دکتر قربانمهر

دکتر محبوبی

10/3/99

ساعت 12-10

سالن دکتر فرزانه

 

سیما مدیری تفرشی

زیست فناوری میکروبی

تخلیص، تعیین ویژگیها و فعالیت زیستی باکتریوسین Lactobacillus Acidophilus ATCC 4356 و تولید آن در بیوراکتور در مقایسه با یک جدایه پروبیوتیک

دکتر روحا کسری کرمانشاهی

دکتر محمدرضا صعودی

دکتر کامبیز اکبری (مشاور)

دکتر پریناز قدم

دکتر جمشید فولادی

دکتر جواد حامدی

2/22/99

ساعت 12-10

 

 
برنامه دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد در بهمن ماه 1398به شرح زیر اعلام شد:

ردیف

نام و نام خانوادگی دانشجو

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما و مشاور

داور داخلی و خارجی

زمان و مکان دفاع

1

زهرا علیرضایی

ارشد سیستماتیک گیاهی

بررسی سیستماتیکی جنس Ceratocephala از تیره آلاله در ایران

دکتر پاکروان، دکتر زارعی (راهنما)

دکتر کشاورزی (داخلی)

دکتر نژاد فلاطوری (خارجی)

شنبه  19/11/98

13-15

سالن دکتر صعودی

2

زهرا معصومی گودرزی

ارشد سیستماتیک گیاهی

بررسی سیستماتیکی طایفه Aristideae با تأکید بر ویژگی­های تشریحی

دکتر پاکروان، دکتر حمزه­ای (راهنما)

دکتر زارعی (مشاور)

دکتر مسافری (داخلی)

دکتر محرابیان (خارجی)

شنبه 19/11/98

10-8

کلاس 305

3

حسنی هدایتی

ارشد سیستماتیک گیاهی

بررسی سیستماتیک گونه­های جنس توسکا (Alnus-Betulaceae) در ایران

دکتر پاکروان، دکتر زارع (راهنما)

سیفعلی (مشاور)

دکتر مسافری (داخلی)

دکتر محرابیان (خارجی)

شنبه 19/11/98

12-10

کلاس 305

4

فاطمه سادات حسینی

ارشد سیستماتیک گیاهی

بررسی سیستماتیکی جنس Cephalorrhynchus (Asteraceae) در ایران

دکتر پاکروان، دکتر سیفعلی (راهنما)

دکتر صفوی (مشاور)

دکتر کشاورزی (داخلی)

دکتر نژاد فلاطوری (خارجی)

شنبه 19/ 11/98

15-17

کلاس 312

5

زهره بابایی

ارشد سیستماتیک گیاهی

بررسی سیستماتیکی برخی گونه­های Cirsium بخش Epitrachys از تیره آفتابگردان در ایران

دکتر کشاورزی، دکتر نوروزی (راهنما)

دکتر مسافری (مشاور)

دکتر پاکروان (داخلی)

دکتر محرابیان (خارجی)

یکشنبه 20/11/98

15-17

سالن دکتر سلطان­خواه

6

فروغ حمزه نژاد

ارشد سیستماتیک گیاهی

بررسی سیستماتیکی Boissiera از تیره غلات در ایران

دکتر کشاورزی (راهنما)

دکتر مسافری، دکتر نوروزی (مشاور)

دکتر ناظم بکایی (داخلی)

دکتر محرابیان (خارجی)

یکشنبه 20/11/98

13-15

سالن دکتر سلطان­خواه

7

سیده فاطمه حسینی

ارشد

سیستماتیک گیاهی

بررسی سیستماتیکی جنس Setaria از تیره غلات با تأکید بر ویژگی­های تشریحی و ریزریخت شناسی

دکتر کشاورزی (راهنما)

دکتر مسافری (مشاور)

دکتر پاکروان (داخلی)

دکتر نوروزی (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

17-19

8

معصومه اصلانزاده

ارشد

فیزیولوژی گیاهی

گیاه پالایی آبهای آلوده به کروم توسط برخی از گیاهان آبزی

دکتر صبورا (راهنما)

دکتر پاکروان، دکتر مرادلو (مشاور)

دکتر کیارستمی (داخلی)

دکتر قناتی (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

19-17

9

سمیه دژکامه

ارشد

فیزیولوژی گیاهی

بررسی اثر محلول­های غذایی بر رشد و ترکیبات دارویی گیاه زوفا

دکتر کیارستمی (راهنما)

دکتر ناظم بکایی (مشاور)

دکتر صبورا (داخلی)

دکتر حسین زاده (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

15-17

10

بهاره زارعی

ارشد

فیزیولوژی گیاهی

مطالعه اثرات نانوسیلیس و شوری بر پروتئین­های آنزیم­های آنتی اکسیدان بنه زعفران مزروعی در مرحله رویشی

کیارستمی، حسین زاده نمین (راهنما)

صراحی نوبر (مشاور)

دکتر قدم (داخلی)

دکتر رضوی (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

15-13

11

پریسا عباسی کمازانی

ارشد

فیزیولوژی گیاهی

بررسی اثر سوپرجاذب بر تنش خشکی در ختمی

دکتر کیارستمی (راهنما)

دکتر پاکروان (مشاور)

دکتر صبورا (داخلی)

دکتر رجبیان (خارجی)

شنبه

19/11/98

15-13

12

ملائکه علویردی پورگنجه­لو

ارشد

فیزیولوژی گیاهی

بررسی پاسخ­های کشت بافتی نرگس (Narcissus tazetta L.) و تحریم گلدهی در مزرعه

دکتر صبورا (راهنما)

دکتر ناظم بکایی، دکتر سیدنژاد (مشاور)

دکتر کیارستمی (داخلی)

دکتر رجبیان (خارجی)

شنبه

19/11/98

17-15

13

مریم سورانه

ارشد بیوشیمی

بررسی فعالیت آنزیمهای لاکاز جدا شده از جدایه تجزیه کننده پلی اتیلن

دکتر موسوی نژاد

دکتر غروی

دکتر حناچی (داخلی)

دکتر زین الدین (خارجی)

 

یکشنبه

20/11/98

13-15

کلاس 312

14

فاطمه رحیم زاده

ارشد بیوشیمی

تخلیص نسبس پروتئین لایه سطحی تعدادی از باکتریهای لاکتوباسیلوس و تولید نانوکامپوزیت

دکتر قدم، دکتر کرمانشاهی (راهنما)

دکتر ضرابی (مشاور)

دکتر محمدی (داخلی)

دکتر آذین نوروزی (خارجی)

دوشنبه 21/11/98

12-10

سالن دکتر فرزانه

15

منا فتحی

ارشد بیوشیمی

تجزیه آنزیمی پروتئوم زیتون بومی ایران و بررسی پپتیدهای حاصل از آن

دکتر حسینی، دکتر رمضانی (راهنما)

دکتر رشیدی (مشاور)

دکتر پورحسینی (داخلی)

دکتر مینایی (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

10-8

کلاس 307

16

رویا صحت

ارشد بیوشیمی

بررسی خصوصیات بیولوژیکی، ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی دو گیاه Melissa officinalis و impatiens walleriana و اثر سایتوتوکسیکی آنها روی رده های سلولی سرطان معده (ags) و پستان (mda-mb-231)

دکتر حناچی (راهنما)

دکتر رمضانی، دکتر الیکایی (مشاور)

دکتر کیارستمی (داخلی)

دکتر مینایی (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

12-10

سالن دکتر سلطان خواه

17

اکرم خشنود فر

ارشد بیوفیزیک

شبیه سازی و بررسی ویژگیهای الکترونیکی نانوبیوسنسور هورمونهای تیروئید بر پایه گرافن

دکتر محمودی (راهنما)

دکتر عبداللهی (مشاور)

دکتر خطیبی (داخلی)

دکتر فتوره چی (خارجی)

شنبه 12/11/98

8-10

کلاس 312

18

سمانه متولی

ارشد بیوفیزیک

شبیه سازی و بررسی ویژگیهای الکترونیکی نانوبیوسنسور لاکتات با استفاده از گرافن

دکتر محمودی (راهنما)

 

دکتر ضرابی (داخلی)

دکتر بهشتیان (خارجی)

شنبه 12/11/98

12-10

کلاس 312

19

راضیه قریب

ارشد بیوفیزیک

مطالعه فرایند گلایکه شدن آنزیم کربنیک انیدراز II انسانی و بررسی تاثیر روزه داری بر فعالیت آنزیم

 

دکتر خطیبی (راهنما)،

دکتر رضا خدارحمی (مشاور)

دکتر پور حسینی (داخلی)

دکتر خسرو خواجه (خارجی)

 

14/11/98

15-13 سالن دکتر فرزانه

20

معصومه حیدری

ارشد بیوفیزیک

بررسی تاثیر سم formetanate hydrochloride به عنوان یک آفت کش کشاورزی بر فرایند گلایکه شدن هموگلوبین انسانی

 

دکتر خطیبی (راهنما)،

دکتر ضرابی (مشاور)

دکتر قدمی (داخلی)

دکتر یحیی سفید بخت (خارجی)

15/11/98

12-10 اتاق 312

21

منصوره منصوری

ارشد بیوتکنولوژی میکروبی

جداسازی و شناسایی مولکولی میکروارگانیسمهای تجزیه کننده پلی اتیلن از خاکهای آلوده نفتی مسجد سلیمان

دکتر غروی، دکتر قربانمهر (راهنما)

دکتر ضرابی (مشاور)

دکتر فولادی

(داخلی)

دکتر سهیلی (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

10-12

کلاس 312

22

موژان ملکی

ارشد زیست فناوری میکروبی

اثر ترکیبی میکروپلاستیک پلی استایرین و آفتکش کلروپیریفوس بر روی فعالیتهای آنزیمی ماهی قزلآلای رنگین کمان

دکتر حناچی (راهنما)

دکتر کربلایی (مشاور)

دکتر عسگرانی (داخلی)

دکتر سهیلی (خارجی)

یکشنبه

20/11/98

10-8

سالن دکتر سلطان خواه

23

محدثه مهدیان امیرآبادی

ارشد میکروبیولوژی

تخمیر لاکتیک در زایدات شیلات و ارزیابی فرآورده تخمیری به عنوان ماده اولیه برای تولید بیوپلیمر از زانتوموناس کمپستریس

دکتر صعودی، دکتر علی محمدی (راهنما)

دکتر امینی (مشاور)

دکتر فولادی (داخلی)

دکتر مقیمی (خارجی)

16/11/98

13-15

کلاس 312

24

فاطمه شفیع زاده برمی

ارشد میکروبیولوژی

مطالعه پتانسیل تولید بیوفیلم در باکتری های جداشده از دستگاه تنفسی بیماران فیبروزسیستیک

دکتر عبدی (راهنما)

دکتر سیفعلی، دکتر مدرسی (مشاور)

دکتر عطاران (داخلی)

دکتر شفیعی (خارجی)

16/11/98

8-10

کلاس 312

25

یاسمن شاه پوری ارانی

ارشد میکروبیولوژی

بررسی میکروبیوم تنفسی بیماران مبتلا فیبروزسیستیک با استفاده از تکنیک های مولکولی

دکتر عبدی (راهنما)

 

دکتر عسگرانی (داخلی)

دکتر شفیعی (خارجی)

16/11/98

10-12

کلاس 312

26

مرضیه حسینی

ارشد میکروبیولوژی

غربالگری سویه های مولد EPS سیانوباکتریایی و ارزیابی تاثیر آنها بر برخی ویزژگی های خاک

خانم دکتر محمدی (راهنما)

دکتر قدم (مشاور)

دکتر علی محمدی (داخلی) دکتر تاجر قزوینی (خارجی)

دوشنبه 21/11/98

13-15

سالن دکتر فرزانه

27

زهرا سخنور

ارشد میکروبیولوژی

بررسی بیان miR-222

در نمونه های آلوده به HBV و مقایسه میزان بیان در عفونت توام با HDV

دکتر الیکایی، دکتر شریفی (راهنما)

دکتر علی محمدی (مشاور)

دکتر عطاران (داخلی)

دکتر میلانی (خارجی)

16/11/98

15-13

کلاس 307

 
 
دفاع از رساله دکتری

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

اساتید راهنما و مشاور

داور داخلی و خارجی

مکان و ساعت دفاع

لیلا شکرزاده

 

میکروبیولوژی

شناسایی قارچ­های آلاینده کتابخانه و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و تشخیص حضور آن­ها قبل از مشاهده آسیب­های جدی فیزیکوشیمیایی در مدل آزمایشگاهی

 

دکتر پریسا محمدی

دکتر معصومه بحرینی

دکتر محمد رضا محمودیان

 

 

دکتر محمد رضا صعودی

دکترمحمد جوان نیکخواه

دکتر مرتضی علی

 

13/7/1398 شنبه ساعت 17-15

 
 
 برنامه دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد در شهریور ماه 1398

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

عنوان پایان نامه

استاد راهنما و مشاور

داور داخلی و خارجی

زمان و مکان دفاع

نرگس شهبازی

زیست فناوری میکروبی

بررسی اثر برخی از سویه های پروبیوتیک بر بازساخت سلولهای بتاپانکراسی در مدل گورخر ماهی تراریخت

دکتر حسینی و

دکتر تهمتنی و

الکساندر دتمار کرافورد

دکتر جمشید فولادی و دکتر مهدی توتونچی

9/6/98

ساعت 10-8

آمفی تئاتر

سارا استاد هاشمی

زیست فناوری میکروبی

انتخاب بهترین حامل تثبیت برای بیوکاتالیزور غربال شده Bacillus sp در واکنش تبدیل زیستی تبائین به فراورده های دارویی

دکتر جمشید فولادی و آتوسا علی احمدی

دکتر فخری سادات حسینی و دکتر مینایی تهرانی

25/6/98

ساعت 10-8 سالن دکتر فرزانه

آیدا آقایی زاده

زیست فناوری میکروبی

بررسی رشد و تولید اورنیتین در باکتری C. glutamicum با رویکرد سیستم بیولوژی

دکتر جمشید فولادی و دکتر علی مسعودی نژاد

دکتر موسوی نژاد و دکتر یزدان عسگری

27/6/98

ساعت12-10

اتاق 307

مریم حکام زاده

زیست فناوری میکروبی

طراحی پپتیدهای ضدمیکروبی و بررسی میانکنش آنها با غشای باکتری با استفاده از نرم افزار محاسباتی

دکتر ضرابی و دکتر سرداری

دکتر خطیبی و

دکتر سجاد قرقانی

27/6/98

ساعت12-10

سالن دکتر فرزانه

فاطمه تک فلاح

زیست فناوری میکروبی

مدل سازی مقیاس ژنوم پنی سیلیوم کریزوژنوم و بهینه سازی تولید پنی سیلیوم

دکتر فخری سادات حسینی و دکتر حسین عطار

دکتر مباشری

دکتر قدم و

دکتر احسان معتمدیان

31/6/98

ساعت12-10

سالن دکتر سلطان خواه

مریم احمدیان محمودآبادی

زیست فناوری میکروبی

بررسی اثر عفونت القایی بر پارامترهای اسپرم و بیان ژن های دخیل در آپوپتوز اسپرم

دکتر نسیم قربانمهر و

دکتر موحدیان و دکتر الیکایی

دکتر زارعی و

دکتر قائیمنش

26/6/98

ساعت15-13

سالن فرزانه

فاطمه رازه

میکروبیولوژی

فراوانی پاتوگروپ های Escherichia coli در کولتیوارهای Brassica oleracea

دکتر سلمانزاده و دکتر زارعی

دکتر علی محمدی و

دکتر مسعود آل بویه

30/6/98 شنبه ساعت 13 اتاق 312

سمیرا نقوی سرج

میکروبیولوژی

بررسی میزان فراوانی برخی از پاتوتایپ های Escherichia coli در نمونه های همبرگر آماده پخت

دکتر سلمانزاده و دکتر سیفعلی

دکتر عطاران و

دکتر مسعود آل بویه

30/6/98 ساعت17-15

اتاق 312

نسیبه ریاحی نبی

علوم گیاهی- سیستماتیک و بوم شناسی

بررسی اثرات اقلیم بر پراکنش مکانی گونه Ranunculus aucheri Boiss به همراه بررسی سیستماتیکی کمپلکس گونه ای آن در ایران

دکترمنیژه پاکروان فرد و دکتر مصطفوی

دکتر سمانه مسافری و دکتر محرابیان

30/6/98 ساعت15-13

سالن دکتر صعودی

 
 
 برنامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشکده علوم زیستی در بهمن

نام دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلی

داور خارجی

زمان و مکان دفاع

عنوان پایان نامه

ساناز علی بیگی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر کیارستمی

دکتر بکائی

دکتر صبورا

دکتر قناتی

16/11/97 13 تا 15 اتاق 312

بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه بومادران

نرمین بنی هاشمی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر حسین زاده نمین

دکتر کیارستمی

دکتر ناظم بکائی

دکتر قناتی

15/11/97 8 تا 10 سالن دکتر فرزانه

مطالعه اثرات پآللوپاتی گیاه Artemisia absinthium بر تعدادی از علف های هرز مزارع گندم

بهاره سلامی

زیست شناسی-سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

دکتر پاکروان فرد

دکتر کیارستمی و نسرین فراست

دکتر صبورا

دکتر نژاد فلاطوری

16/11/97 15 تا 17 اتاق 307

بررسی بیوسیستماتیکی برخی گونه های گل همیشه بهار در ایران با استفاده از ترکیبات روغن دانه تشریح فندقه

مژگان نجف زاده

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر کیارستمی و دکتر حسین زاده نمین

دکتر حسینی

دکتر ناظم بکائی

دکتر قناتی

16/11/97 15 تا 17 اتاق

بررسی ترکیبات زیستی گیاه صبر زرد در کشت بافت

رضوان سخندان

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر حسین زاده نمین و دکتر کیارستمی

-

دکتر صبورا

دکتر رجبیان

21/11/97 10 تا 12 اتاق 312

مطالعه اثر سیلیس در برنج دم سیاه در دو مرحله پنجه زنی و زایشی

زهرا معزی مقدم

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر صبورا

دکتر قدم و دکتر عسگرانی

دکترکیارستمی

دکتر رجبیان

21/11/97 13 الی 15 اتاق 312

تولید زیستی نانو ذرات از عصاره گیاه داروئی بومادران و بررسی اثر آنها بر الگوی بیان ژن های دخیل در بیوسنتز ساپونین ها

المیرا رضایی پژوهش

بیوفیزیک

دکتر موسوی نژاد و دکتر خطیبی

-

دکتر پریناز قدم

دکتر مقامی

16/11/97 8 تا 10 سالن دکتر صعودی

بررسی تاثیر سم Formetanat hydrocholoride به عنوان یک آلاینده زیست محیطی بر ساختار و پایداری پروتئین هموگلوبین

نام دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلی

داور خارجی

زمان و مکان دفاع

عنوان

سهیلا غلامپور

بیوفیزیک

دکتر موسوی نژاد و دکتر خطیبی

-

دکتر پونه سادات پورحسینی

دکتر دیوسالار

16/11/97 12 تا 12 سالن دکتر سلطانخواه

بررسی تاثیر پلی آمین های بیولوژیکی بر ساختار کراتین

مرضیه دهقانی

بیوفیزیک

دکتر قدم و دکتر محمودی

-

دکتر پونه سادات پورحسینی

دکتر مامنی

17/11/97 10تا 12 اتاق 307

ساخت و تعیین خصوصیات نانوذرات فلز روی به دو روش سل-ژل و بیولوژیکی

اکرم خیری

میکروبیولوژی

دکتر پریسا محمدی

دکتر پریناز قدم و دکتر صبورا

دکتر علی محمدی

دکتر پریسا تاجر قزوینی

16/11/97 13 تا 15 سالن دکتر صعودی

بررسی پذیرش زیستی بسترهای کاغذی در مواجهه با برخی جدایه های قارچی در شرایط فیزیکو شیمیایی مختلف

ترنم یارند پور

میکروبیولوژی

دکتر پریسا محمدی و دکتر عزت عسگرانی

-

دکتر علی محمدی

دکترپریسا تاجرقزوینی

16/11/97 10 تا 12 سالن دکتر صعودی

مطالعه ی برخی از باکتری های تجزیه کننده ترکیبات نیتروژنه و ارزیابی عملکرد احتمالی آن ها در نمونه های هوا

اکرم اسدی

میکروبیولوژی

دکتر کرمانشاهی و دکتر موسوی نژاد

-

دکتر محمد رضا صعودی

دکتر سعید میردامادی

17/11/97 15 تا 17 اتاق 305

تاثیر تعدادی از پروبیوتیک ها و پر بیوتیک ها بر روی فعالیت آنزیم های میکروفلور روده موثر در ایجاد سرطان روده

فاطمه ابوالحسنی

میکروبیولوژی

دکتر احیا عبدی عالی

-

دکتر آمنه الیکائی

دکتر مسعود آل بویه

17/11/97 13 تا 15 اتاق 307

مطالعه باکتریهای بیماریزا در عفونت های ریوی کودکان CF  با روش های مولکولی و میکروبی

اسکارلت بابیان

بیوشیمی

دکتر نسیم قربانمهر

دکتر ساغر صالح پور و دکتر لیلا نظری

دکتر پریچهر حناچی

دکتر فاطمه قائمی منش

 

15/11/97

13 تا 15

اتاق 312

ارزیابی سطح microRNA های موثر در لانه گزینی در پلاسمای زنان مبتلا به RIF

خدیجه خانی

سیستماتیک بوم شناسی

دکتر زهرا ناظم بکایی

دکتر مریم کشاورزی

دکتر سمانه مسافری

دکتر مهوش سیفعلی

دکتر مریم نوروزی

17/11/97

15 تا 17

اتاق 307

بررسی بیوسیستماتیک برخی گونه های Cichrium L. از تیره Asteraceae در ایران

معصومه قاسم نژند

سیستماتیک بوم شناسی

دکتر مریم کشاورزی

دکتر سمانه مسافری

دکتر عذرا صبورا

دکتر مریم نوروزی

17/11/97

17 تا 19

اتاق 307

بررسی بیوسیستماتیک برخی گونه های Polypogon. از تیره غلات در ایران


 

تاریخ به روز رسانی:
1399/08/06
تعداد بازدید:
1804
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.