۱۳۹۹ جمعه ۴ مهر
پژوهشگران منتخب
چهارشنبه ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۸ بیستمین دوره ی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه در سالن دکتر تورانی برگزار گردید.
در این دوره از پژوهشگران برتر دانشکده علوم زیستی تقدیر به عمل آمد.
در این دوره خانم دکتر پریسا محمدی با عنوان پژوهشگر منتخب ۱، خانم دکتر مریم کشاورزی با عنوان پژوهشگر منتخب۲، آقای دکتر محمد رضا صعودی با عنوان پژوهشگر منتخب۲، خانم دکتر پریچهر حناچی با عنوان پژوهشگر منتخب ۲ و خانم دکتر آمنه الیکایی با عنوان پژوهشگر جوان معرفی شدند.
همینطور خانم نرگس شهبازی دانشجوی ارشد رشته بیوتکنولوژی به سرپرستی خانم دکتر فخری سادات حسینی و خانم سحر ایرانخواه فارغ التصیل دوره دکتری به سرپرستی دکتر محمدرضا صعودی به عنوان پژوهشگران جوان معرفی گردیدند.
تاریخ به روزرسانی:
1398/10/01
تعداد بازدید:
594
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.