۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد

اساتید راهنمای آموزشی

نام استاد راهنما

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

دکتر احیا عبدی عالی

ورودی 93 میکروبیولوژی

ورودی 95 تا 97میکروبیولوژی

تمامی ورودی ها

دکتر آمنه الیکایی

ورودی 94 میکروبیولوژی

   

دکتر محمدرضا صعودی

ورودی 95 زیست شناسی سلولی ملکولی

   

دکتر پریسا محمدی

ورودی 96 میکروبیولوژی

   

دکتر علی محمدی

ورودی 97 میکروبیولوژی

   

نام استاد راهنما

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

دکتر عذرا صبورا

ورودی 93 علوم گیاهی(نظام قدیم)

ورودی 97 فیزیولوژی گیاهی

 

دکتر مهوش سیفعلی

ورودی 94 علوم گیاهی(نظام قدیم)

 

 

دکتر رقیه زارعی

ورودی 95 علوم گیاهی(نظام جدید)

 

 

دکتر سمانه مسافری

ورودی 96 علوم گیاهی(نظام جدید)

 

 

دکتر منیژه پاکروان فرد

ورودی 97 علوم گیاهی(نظام جدید)

ورودی 95 و 96 سیستماتیکو اکولوژی گیاهی

 

دکتر منیر حسین زاده نمین

 

ورودی 95 و 96 فیزیولوژیگیاهی

 

دکتر مریم کشاورزی

 

ورودی 97 سیستماتیکو اکولوژی گیاهی

 

دکتر خدیجه کیارستمی

 

 

ورودی 96 و 97 فیزیولوژیگیاهی

نام استاد راهنما

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکترا

 

دکتر مصطفی نوروزی

ورودی 93 زیست فناوری

ورودی 97 زیست فناوری میکروبی

 

 

دکتر نسیم قربانمهر

ورودی 94 زیست فناوری

 

 

 

دکتر زهرا موسوی نژاد

ورودی 95 زیست فناوری

 

 

 

دکتر عزت عسگرانی

ورودی 96 زیست فناوری

ورودی 95 زیست فناوری میکروبی

 

 

دکتر فخری سادات حسینی

ورودی 97 زیست فناوری

 

 

 

دکتر جمشید فولادی

 

ورودی 96 زیست فناوری

 

 

دکتر پریچهر حناچی

 

ورودی 95 و 97 بیوشیمی

 

 

دکتر پریناز قدم

 

ورودی 96 بیوشیمی

 

 

دکتر پونه سادات پورحسینی

 

ورودی 95 تا 97 بیوفیزیک

 

 

دکتر سارا غروی

 

 

ورودی 92 تا 97 زیست فناوری

 

 

تاریخ به روز رسانی:
1397/09/21
تعداد بازدید:
2454
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.