۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
برنامه و صورت جلسات

××× زمانبندی تشکیل جلسات در سال 1397 ×××

* گروه میکروبیولوژی  

*گروه زیست شناسی گیاهی

* گروه بیوتکنولوژی
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/17
تعداد بازدید:
1059
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.