۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد

فرايندهاي پژوهش

**ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه گلستان
**تقاضای اعتبارویژه(گرنت)
                             اعتبار پژوهشی    
                              آیین نامه ها و شیوه نامه ها  
                             کاربرگ های اعتبار پژوهشی   
**تشکیل هسته های پژوهشی:
                               هسته پژوهش(مفاهیم)
                               فرایندها
                               آیین نامه ها و شیوه نامه ها
                              کاربرگ ها
**برگزاری همایش
**تدوین کتاب دانشگاه:
                                 آیین نامه مقررات پذیرش
                                 چاپ و نشر شورای انتتشارات 
                                 شیوه نامه اجرائی انتشارات
**انتشارات
**فرصت مطالعاتی
**شرکت در سمینارهای علمی بین المللی
**طرح پسادکترا
                         طرح های پسادکترا داخلی                   آیین نامه ها              کاربرگ ها
                              طرح های پسا دکترا صندوق                آیین نامه ها              کاربرگ ها
                        طرح تحت حمایت پایگاه ایرانیان غیرمقیم     آیین نامه ها              کاربرگ ها
                    کاربرگ های تامین اعتبار طرح های پسادکتری    هزینه کرد              کاربرگ                   
                        

**طرح های درون سازمانی
               

تاریخ به روز رسانی:
1400/03/22
تعداد بازدید:
1692
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.