۱۳۹۹ شنبه ۱۵ آذر
فرايندهاي پژوهش
**ثبت اطلاعات پژوهشی در سامانه گلستان
**تقاضای اعتبارویژه(گرنت)
                                  فرم صورت هزینه کرد 
                                 شیوه نامه اجرائی اعتبار ویژه
                                 آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت)
**تشکیل هسته های پژوهشی:
                                  دانشجویان 
                                  استادان
**برگزاری همایش
**تدوین کتاب دانشگاه:
                                 آیین نامه مقررات پذیرش
                                 چاپ و نشر شورای انتتشارات 
                                 شیوه نامه اجرائی انتشارات
**انتشارات
**فرصت مطالعاتی
**شرکت در سمینارهای علمی بین المللی
**طرح پسادکترا
                         طرح های پسادکترا داخلی
                           طرح های پسا دکترا صندوق
                           هزینه کرد گرنت طرح پسادکترا
**طرح های درون سازمانی
               
تاریخ به روز رسانی:
1397/09/26
تعداد بازدید:
1344
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.