۱۳۹۹ چهارشنبه ۱۲ آذر
معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی و اجرائی: دکتر محمد رضا صعودی

دکتری میکروبیولولوژی

مرتبه علمی : استاد

زمین در تعامل با هزاران میلیارد موجود زنده طی سه و نیم میلیارد سال، محیطی دلپذیر و آرام در میان کهکشان ها برای زندگی انسان فراهم کرده اند. پژوهش در علوم زیستی ابزاری برای رسیدن به درک درست از حیات و روابط پیچیدۀ آن است. هر فناوری برای بهبود زندگی انسان که پژوهش علوم زیستی را نیز مد نظر قرار دهد، نشان از خردورزی پژوهندگان دارد. سرنوشت و آیندۀ انسان در جهان هستی، مرهون میزان شناخت او از حیات است. 
تلفن:02185692713

کارشناس آزمایشگاه: سرکار خانم خانباباخانی

کارشناسی ارشد پرستاری

02185692708
ایمیل:khani@alzahra.ac.ir

کارشناس مجله زیست شناسی دانشکده:خانم شهربانو برجیان

شماره تماس:  85692205 

کارشناس فناوری و ارتباط با جامعه و مسئول فنی وب سایت: سرکار خانم مریم یوسفی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

02185692951 شماره تلفن:
ایمیل:myoussefei@yahoo.comتاریخ به روز رسانی:
1397/12/13
تعداد بازدید:
1894
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.