۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد

معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی و اجرائی: دکتر منیژه پاکروان

دکتری علوم گیاهی

مرتبه علمی : دانشیار

تلفن:02185692721

 

کارشناس آزمایشگاه: سرکار خانم خانباباخانی

کارشناسی ارشد پرستاری

02185692708
ایمیل:khani@alzahra.ac.ir

کارشناس مجله زیست شناسی دانشکده:خانم شهربانو برجیان

شماره تماس:  85692205 

کارشناس فناوری و ارتباط با جامعه و مسئول فنی وب سایت: سرکار خانم مریم یوسفی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی

02185692951 شماره تلفن:
ایمیل:myoussefei@yahoo.comتاریخ به روز رسانی:
1400/03/10
تعداد بازدید:
2607
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.