۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد

رياست دانشكده

دکتر محمدرضا صعودی
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی
شماره تماس مستقیم: 88058912
شماره فاکس: 88058912
شماره داخلی: 2712-2733
msoudi@alzahra.ac.ir : پست الکترونیکی

تاریخ به روز رسانی:
1400/02/21
تعداد بازدید:
2035
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.