۱۴۰۰ دوشنبه ۲۴ خرداد

افتخارات

سال قبولی

دانشگاه پذیرفته شده

رشته پذیرفته شده

مقطع فارغ التحصیل از الزهرا

نام پذیرفته شدگان

1396

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

خانم فاطمه هجرتی

1397

دانشگاه الزهرا

زیست فناوری

کارشناسی ارشد

خانم اکرم رحیمی مقدم

1397

دانشگاه الزهرا

فیزیولوژی گیاهی

کارشناسی

خانم حسیینه بسته ای

1397

دانشگاه تربیت مدرس

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

خانم سارا فیاض زاده

1397

دانشگاه تهران

مرکز تحقیقات بیوشیمی وبیوفیزیک

بیوفیزیک

کارشناسی ارشد

خانم مریم ایمانی

1397

دانشگاه الزهرا

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی

خانم مطهره حقیقت جو

1397

دانشگاه الزهرا

میکروبیولوژی

کارشناسی ارشد

خانم ملیحه ساریخانی

1397

دانشگاه الزهرا

سیستماتیک گیاهی

کارشناسی

فاطمه نوراله پور

 1397

 دانشگاه تربیت مدرس

 سیستماتیک گیاهی

 کارشناسی ارشد

 خانم احترام نجفیان

1397

دانشگاه الزهرا

زیست فناوری میکروبی

کارشناسی

فائزه حبیبی مقدم

 1397

 دانشگاه تهران

 فیزیولوژی

 کارشناسی ارشد

 خانم مریم امیری

1397 

 دانشگاه تهران

میکروبیولوژی 

 کارشناسی ارشد

 خانم مبینا بیاتیان

1397 

دانشگاه تهران

 

 بیوشیمی

کارشناسی ارشد  

 خانم مهرناز حسینی

1397 

دانشگاه تهران 

بیوشیمی 

 کارشناسی ارشد

 خانم لیلا رضایی

1397 

 شهید بهشتی

میکروبیولوژی 

 کارشناسی ارشد

 خانم الهام خدامرادی 

 1397

 دانشگاه تربیت مدرس

تکوین گیاهی 

 کارشناسی

 خانم دل آرا نیازی 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/11
تعداد بازدید:
2553
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.