پنجشنبه 24 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
همکاران آزمایشگاه های میکروبیولوژی

همکاران آزمایشگاه های میکروبیولوژی


   

خانم فریبا نیاری خمس

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی 

شماره داخلی: 2724

   

خانم بهناز میر علمی 

کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی

شماره داخلی:2433