شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه ایمونولوژی

آزمایشگاه میکروبیولوژی مولکولی


 در این آزمایشگاه  مطالعات در مورد باکتری هلیکوباکتر پیلوری در زمینه شناسایی ، بیماری زایی و پیشگیری از عفونت انجام می شود . زمینه دیگر مطالعاتی در این آزمایشگاه در مورد خانواده انتروباکتریاسه در زمینه شناسایی مولکولی ، مطالعه ژن های مرتبط با بیماری زایی و مقاومت آنتی بیوتیکی و روش کشت و تشخیص سریع می باشد