..:: گروه ها » میکروبیولوژی ::..
شنبه 26 آبان 1397
میکروبیولوژی

میکروارگانیسم‌ها جزء لاینفک زندگی بشری در سه قالب همزیستی مسالمت‌آمیز، کاربری مفید و بیماری‌زایی می‌باشند. میکروبیولوژی به عنوان یکی از کاربردی ترین شاخه های علوم زیستی مطالعه در هر سه زمینه را برعهده دارد. در گروه میکروبیولوژی دانشگاه الزهراء (س) دانش میکروبیولوژی از دو جنبۀ بنیادی و کاربردی آموزش داده می‌شود. دانشجویان در مقطع کارشناسی با تنوع وسیع زمینه‌های مطالعاتی میکروبیولوژی (از جمله میکروبیولوژی غذایی، پزشکی، محیطی، صنعتی و ویروس‌شناسی) آشنا می‌شوند. از اولویت‌های آموزش میکروبیولوژی در این گروه، شناخت میکروارگانیسم‌ها به منظور بهره برداری از قابلیت‌های آنها در تولید فرآورده‌های زیستی (مانند فراورده‌های کشاورزی، صنعتی، زیست شیمیایی، غذایی، دارویی) و منابع تجدید پذیر انرژی می‌باشد.

گروه میکروبیولوژی دانشکده علوم زیستی، در حال حاضر در مقاطع  کارشناسی ، کارشناسی (ورودی 96)، کارشناسی ارشد و دکتری فعالیت می‌نماید.

مشاهده روابط پیش نیازی دروس کارشناسی

.این گروه همچنین در آموزش دانشجویان زیست‌فناوری میکروبی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری نقش موثری برعهده دارد

اعضای هیئت علمی این گروه صمیمانه تلاش خود را برای تربیت دانش آموختگان فرهیخته و دانشمندان جوان در رفع نیازهای کشور به کار می بندند. سالانه بیش از صد دانشجوی کارشناسی، سی دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد وپانزده دانشجو در مقطع دکتری در این گروه به تحصیل اشتغال دارند.

 

مدیرگروه: دکتر محمدرضا صعودی

تحصیلات: دکترای میکروبیولوژی صنعتی

 

مرتبه علمی: دانشیار

داخلی:2733

ایمیل: msoudi@alzahra.ac.ir