شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
کارشناسان آزمایشگاه های علوم گیاهی

کارشناسان آزمایشگاه های علوم گیاهی

   

سرکار خانم زهرا فلاحی  

کارشناس مسئول آزمایشگاه

شماره داخلی:2729   


سرکار خانم منیژه ترابی  

کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی جانورشناسی  

شماره داخلی:2711  

 

 


 
سرکار خانم افسانه خانباباخانی  
 
کارشناس آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی  

شماره داخلی:2708  


   
سرکار خانم طاهره میرزایی  

کارشناس آزمایشگاه کشت بافت گیاهی  

شماره داخلی:2731