..:: گروه ها » علوم گیاهی » مدیرگروه ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
مدیرگروه

 

مدیرگروه: دکتر مهوش سیفعلی

تحصیلات: دکترای سیستماتیک جانوری

مرتبه علمی: استادیار

داخلی:2727

ایمیل: 

maseifali@yahoo.com

maseifali@alzahra.ac.ir

maseifali@gmail.com