شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه هرباریوم


آزمایشگاه هرباریوم


هرباریوم ،باغ خشک گیاهان: منبعی غنی از انواع گیاهان بومی سرزمین پهناور ایران که طی سالیان دراز توسط اساتید و دانشجویان سیستماتیک گیاهی جمع آوری و نگهداری میگردد.این مجموعه مورد بهره برداری دانشجویات تحصیلات تکمیلی میباشد همچنین بسیاری از طرح های تحقیقاتی در این مکان به ثمر رسیده اند.