شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه جانورشناسی

 

آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری

کارشناس آزمایشگاه خانم ترابی

آزمایشگاه مورد نظر در طبقه همکف دانشکده علوم زیستی واقع شده است. این آزمایشگاه واحد آزمایشگاه فیزیولوژی  جانوری و آزمایشگاه زیست سلولی با همکاری اساتید متخصص در رشته فیزیولوژی جانوری ارائه می گردد.  دانشجویان  با گذراندن واحد  آزمایشگاه زیست سلولی،  قادر به کسب مهارتهایی در زمینه اصول پایه زیست شناسی و مفاهیم پایه ای و بنیادی مربوط به علوم زیستی  خواهند بود و با اصول تحقیقاتی در زمینه زیست شناسی آشنایی مقدماتی خواهند داشت و همچنین در آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری  مفاهیم کلی در زمینه طرز کار دستگاههای بدن جانوران و دستگاههای بدن انسان ارائه می گردد.

آزمایشگاه زیست سلولی برای تمامی رشته های دانشکده علوم زیستی ارائه می شود.

همچنین آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری برای رشته های تحصیلی میکروبیولوژی ، زیست سلولی و ملکولی ،زیست شناسی گیاهی  ارائه می شود.

 این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ ، دستگاه شمارش هماتوکریت ، دستگاه اسپیرومتری ،میکروتوم ، دستگاه  ECG ، فور ، مولاژهای بدن انسان ، هود ، یخچال ،Serology water bath و... می باشد.