..:: گروه ها » علوم گیاهی » آزمایشگاه ها » آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی » آموزشی ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی اموزشی


آزمایشگاه سیستماتیک گیاهی آموزشی


       آزمایشگاه سیستماتیک، تشریح و ریخت‌شناسی گیاهی ،در طبقه همکف (104) دانشکده علوم زیستی واقع شده است. در این آزمایشگاه :

واحد درسی تشریح و مورفولوژی گیاهی 1 و 2

واحد درسی سیستماتیک و رده‌بندی گیاهی 1 و 2

واحد درسی اکولوژی عملی برای دانشجویان زیست گیاهی

واحد درسی زیست گیاهی برای دانشجویان میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی

ارائه می‌گردد.