شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه تحقیقاتی گیاهی

 

آزمایشگاه تحقیقات گیاهی 102

آنالیز ترکیبات سازنده ی گیاهان با دستگاه Hplc و GC