..:: گروه ها » علوم گیاهی ::..
شنبه 26 آبان 1397
علوم گیاهی

علوم گياهي يکي از شاخه­ هاي بنيادي در حوزه علم زيست‌شناسي می‌باشد. اين شاخه به بررسي گیاهان از ابعاد مختلف مي‌پردازد. با توجه به نقش انکارناپذیر گیاهان در ابعاد مختلف زندگی (غذا، پوشاک،انواع داروهای غیر سنتزی، سوخت و ...) ضرورت مطالعه گیاهان بر کسی پوشیده نیست. به علاوه، با توجه به این که گياهان موجودات توليدکننده در اکوسیستم هستند و نقش مؤثری در تصفیه هوای کره زمین دارند، مطالعه آن‌ها به شناخت هر چه بهتر اکوسیستم‌ها کمک می‌کند وبهره‌ برداری از آن‌ها به ارتقاء سطح زندگی بشر می‌انجامد. در اين راستا تحقيقات علوم گیاهی در جهان در حال توسعه روزافزون است و دستاوردهای چنین تحقیقاتی برای توسعه و استقلال کشور بسیار ضروری و انکار ناپذیر است.

گروه علوم  گیاهی دانشکده علوم زیستی در دو مقطعکارشناسی و کارشناسی ارشد دانشجو می‌پذیرد.