شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
کارشناسان آزمایشگاه های بیوتکنولوژی

کارشناسان آزمایشگاه های گروه بیوتکنولوژی

 

 

سرکار خانم زهرا لندرانی  

کارشناس آزمایشگاه ژنتیک  

شماره داخلی: 2730  

 

 

سرکار خانم رباب اردکانی  

کارشناس آزمایشگاه  بیوشیمی  

شماره داخلی:2715  


 

 

سرکار خانم سمانه سلیمان  

کارشناس آزمایشگاه قارچ شناسی  

شماره داخلی:2953