شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
مدیرگروه بیوتکنولوژی

مدیرگروه: دکترمحبوبه ضرابی

داخلی:2722

تحصیلات: دکترای بیوفیزیک

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 02185692722

ایمیل: mzarrabi@alzahra.ac.ir
zarrab_m@yahoo.com