شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
آزمایشگاه ژنتیک

آزمایشگاه ژنتیک

کارشناس آزمایشگاه سرکار خانم لندرانی

این آزمایشگاه در طبقه اول دانشکده علوم زیستی واقع شده  و از زیر مجموعه های گروه زیست فناوری می باشد . خدمات آموزشی قابل ارائه با همکاری اساتید متخصص دررشته ژنتیک مولکولی و حضور یک کارشناس ارشد صورت می گیرد ، که در این زمینه  می توان به ارائه واحدهای آزمایشگاهی ژنتیک پایه وملکولی جهت دانشجویان کارشناسی رشته ی گیاه شناسی ، واحد های آزمایشگاهی پایه و ژنتیک ملکولی، جهت دانشجویان رشته سلولی ملکولی  و میکروبیولوژی، واحدهای آزمایشگاهی ژنتیک پایه ، زیست ملکولی و مهندسی ژنتیک جهت دانشجویان رشته زیست فناوری  و کارگاه کلونینگ جهت درس روشها در زیست فناوری دانشجویان ارشد اشاره کرد . با اخذ واحدهای مذکور دانشجویان بر حسب واحدهای گذرانده قادر به کسب مهارتهایی در زمینه ژنتیک کلاسیک ، سیتولوژی، کلونینگ تا مرحله غربالگری سلولهای نوترکیب ، انواع استخراج&DNA   ,RNAسنتز PCR,RT-PCR,cDNA, خواهند بود.