شنبه 26 آبان 1397
آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی

آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی

آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی محلی است جهت آزمایش های علمی بر روی میکروارگانیسم هایی مانند باکتری ،جلبک و قارچ که می توانند کاربرد صنعتی داشته باشند ، است مسئولیت علمی این آزمایشگاه با جناب آقای دکتر فولادی و کارشناس مربوطه خانم سمانه سلیمان می باشد . این آزمایشگاه در دو بخش آموزشی و پژوهشی در زمینه های بیوتکنولوژی میکروبی،میکروبیولوژی صنعتی ،جلبک شناسی و قارچ شناسی ارائه خدمات می کند.

خدمات آموزشی :

این بخش در ارائه دروسی مانند ۀزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی ، آزمایشگاه روش های زیست فناوری ، آزمایشگاه جلبک شناسی ، آزمایشگاه قارچ شناسی ، میکروبیولوژی غذای و..در مقطع کارشناسی رشته های بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی و گیاهی فعالیت دارد.

خدمات پژوهشی :

در این بخش امکانات و خدمات لازم مانند فرمانتور ، دستگاهای آنالیزی و غیره برای گذراندن رساله های مربوطه در مقطع کارشناسی ارشد و دکترای رشته بیوتکنولوژی فراهم می شود.