..:: پژوهش » مجلات ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
مجلات دانشکده علوم زیستی
زیست شناسی کاربردی
 

دو فصلنامه علمی- پژوهشی زیست شناسی کاربردی

این مجله از پاییز 1388 با همکاری انجمن زیست شناسی ایران منتشر شده و بر اساس نظر کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور وزارت علوم، پژوهش‌ها و فن‌آوری، در تاریخ 1389/9/8درجه علمی - پژوهشی به شماره 89/3/11/52474 به آن اعطا شد.

 

صاحب امتیاز: دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی

سردبیر:خانم دکتر روحا کسری کرمانشاهی
مدیر مسئول: خانم دکتر مهوش سیفعلی
مدیر اجرایی: شهربانو برجیان
ویراستار فارسی:خانم دکتر منیژه پاکروان
ویراستار انگلیسی: خانم دکتر سارا غروی
ترتیب انتشار: دو فصلنامه
شماره پروانه علمی - پژوهشی:89/3/11/52474
نشانی دفتر مجله : تهران، میدان ونک، خیابان ونک، دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده علوم زیستی طبقه دوم
شماره تماس :   85692205 داخلی 2205

 

فصل نامه تخصصی-علمی دانشجویی زیست شناسی دانشگاه الزهرا (س) 

صاحب امتیاز :معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)
مدیر مسئول : سارا اسمعیلی
سردبیر : سپیده ایمانی
هیئت تحریریه : سرکار خانم دکتر زهرا موسوی نژاد ، سارا اسمعیلی ، سپیده ایمانی ، سیده مرضیه موسوی ، فرزانه حبیبی تیرتاش ، راحله درزی ، سارا نقوی راد
گرافیست : سارا ایمانی
ویراستار : سارا اسمعیلی / سپیده ایمانی
  کارشناس نشریات : سرکار خانم زهرا وزیری
آدرس : میدان ونک ، خیابان ده ونک ، دانشگاه الزهرا ، ساختمان معاونت فرهنگی اجتماعی دانشگاه الزهرا(س)

رایانامه: dna_alzahra.magazine@yahoo.com

لینک صفحه رسمی مجله