..:: پژوهش » تالیفات اساتید ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
تألیفات اساتید دانشکده علوم زیستی

تدوین و گردآوری: راهنمای علمی آزمون های سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی


دکتر احیاء عبدی عالی ( عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )

ساغر هندیانی

انتشارات دانشگاه الزهرا- تهران 1395

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدوین : گیاهان کاربردی


دکتر مریم کشاورزی

دکتر فرزانه اسماعیلی

انتشارات مینوفر 1395

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدوین :بیوتکولوژی میکروبی جلد1 و2


دکتر فریدون ملک زاده

دکتر محمدرضا صعوی

دکتر شیرین ملک زاده

انتشارات دانشگاه تهران

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدوین : مبانی و آزمون های فرآیند های تخمیری

دکتر محمدرضا صعودی

انتشارات دانشگاه الزهرا س