..:: درباره دانشکده » کارشناسان » پژوهش دانشکده ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
همکاران قسمت پژوهش دانشکده


 

کارشناس مجله زیست شناسی دانشکده

خانم شهربانو برجیان

شماره تماس:  85692205 

شماره داخلی:2205

مکان حضور : ضلع جنوبی طبقه سوم دانشکده علوم زیستی