..:: درباره دانشکده » معرفی ::..
پنجشنبه 24 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
درباره دانشکده علوم زیستی

گروه زيست‌شناسي دانشگاه الزهرا در سال 1362 باهمكاري 5 نفر از اعضای هيئت علمي و جذب دانشجو در رشته دبيري زيست‌شناسي پايه‌گذاري گرديد. سالهاي بعد با جذب هیات علمی در زمینه های ميكروبيولوژي، بيوتكنولوژي، علوم گياهي، علومجانوري و بيوشيمي، دانشگاه الزهرا در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد گرايشهاي متنوع زيست شناسي، شروع به جذب دانشجو نمود     .

در طول سالیان متمادی، گروه زیست شناسی در کنار سه گروه "ریاضی"، "فیزیک" و "شیمی" در دانشکده‌ای تحت عنوان "دانشکده علوم پایه" حضور داشت که به دنبال موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکده علوم پایه در تابستان سال 1393 به سه دانشکده مجزا تفکیک گردیده و این دانشکده به "دانشکده علوم زیستی" تغییر نام یافت. در حال حاضر دانشکده علوم زیستی با سه گروه بیوتکنولوژی، علوم گیاهی و میکروبیولوژی در حال فعالیت می‌باشد.

هدف این دانشکده تربیت دانشجویان خلاق و دارای سطح علمی عالی در زمینه علوم زیستی، محققین برجسته در جهت انجام پروژه‌های زیستی مورد نیاز کشور جهت استقلال زیستی و قطع وابستگی از کشورهای دیگر، مهیاسازی محیطی آرام و صمیمی جهت راحتی دانشجویان و اساتید و تمرکز ایشان بر روی دروس و فعالیت‌های عملی و پروژه‌های تحقیقاتی و همچنین ارائه خدمات در زمینه فناوری و امکانات آزمایشگاهی زیست شناسی به کلیه فعالان امور پژوهشی و تحقیقاتی در سطح کشور می‌باشد.

اساتید این دنشکده در امر آموزش واحد "تنظیم خانواده" به دانشکده‌های دیگر خدمات ارائه می‌دهند.

گروه‌های آموزشی:

1-میکروبیولوژی: پذيرش دانشجو در رشته ميكروبيولوژي دوره هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب در سالهاي 1370 ، 1374 و 1388 از طريق آزمون سراسري صورت پذیرفت.

2- علوم گیاهی: در رشته علوم گياهي جذب دانشجو در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد به ترتيب از سالهاي 1376 و 1380 شروع شد. دانشجويان کارشناسی ارشد علوم گياهي در حال حاضر در دو گرايش "فيزيولوژي گياهي" و "سيستماتيك و اكولوژي گياهي " ادامه تحصيل می‌دهند.

3-- بیوتکنولوژی: رشته بيوتكنولوژي در سطح كارشناسي از سال 1381 و در سطح كارشناسي ارشد از سال 1387 راه‌اندازي شده و شروع به جذب دانشجو نمود. از سال 1393 مقطع دکتری بیوتکنولوژی با جذب دانشجو راه‌اندازی شد.

کارشناسی ارشد: در رشته بيوشيمي از سال 1379 مقطع كارشناسي ارشد دایر شده و در رشته بیوفیزیک اولین دوره پذیرش دانشجو در سال 1393 صورت گرفته است.

در حال حاضر كادر علمي دانشکده علوم زیستی شامل 27 نفر عضو هيئت علمي شامل (16 نفر استاديار ، 10 نفر دانشيار و يك نفر استاد) می باشد.

تعداد دانشجويان شاغل به تحصيل در رشته ها و گرايشهاي مختلف دانشکده علوم زيستی به شرح زير است:امکانات آموزشی و پژوهشی:

سایت رایانه - کتابخانه تخصصی علوم زیستی - آزمایشگاه‌های آموزشی و تخصصی زیست‌شناسی گیاهی و میکروبیولوژی و بیوتکنولوژی - اتاق سمعی و بصری - هرباریوم


مقطع

كارشناسي

كارشناسي ارشد

دكتري

نام رشته

روزانه      شبانه

روزانه        شبانه

-

ميكروبيولوژي

138         28

30             -

29

علوم گياهی

139         22

62             -

-

بیوتکنولوژی

141         26

22             -

5

بيوشيمی

-           -

7              -

-

بیوفیزیک

10             2

-