..:: درباره دانشکده » ریاست دانشکده ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
ریاست دانشکده علوم زیستی

 دکتر زهرا ناظم بکایی

رشته تحصیلی: دکترای تکوین گیاهی

شماره تماس مستقیم: 88058912

شماره فاكس: 88058912

شماره داخلی: 2712

پست الكترونيكي: fbiolsci@gmail.com