..:: درباره دانشکده » تاریخچه ::..
شنبه 26 آبان 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

آرشیو اخبار دانشکده

فرآیندها
 دستورالعمل و کاربرگ های داخلی
 قرارداد رساله و پایان نامه ها
 شهریه دانشجویان 
لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
تاریخچه دانشکده علوم زیستی


گروه زيست‌شناسي دانشگاه الزهرا در سال 1362 با همكاري 5 نفر از اعضای هيئت علمي و جذب دانشجو در رشته دبيري زيست‌شناسي با مدیریت خانم دکتر شبانی پايه‌گذاري گرديد. سالهاي بعد با جذب هیات علمی در زمینه های ميكروبيولوژي، بيوتكنولوژي، علوم گياهي، علوم جانوري و بيوشيمي، دانشگاه الزهرا در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد گرايشهاي متنوع زيست شناسي، شروع به جذب دانشجو نمود.

در طول سالیان متمادی، گروه زیست شناسی در کنار سه گروه "ریاضی"، "فیزیک" و "شیمی" در دانشکده‌ای تحت عنوان "دانشکده علوم پایه" حضور داشت که به دنبال موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشکده علوم پایه در تابستان سال 1393 به سه دانشکده مجزا تفکیک گردیده و این دانشکده به "دانشکده علوم زیستی" تغییر نام یافت در حال حاضر خانم دکتر زهرا ناظم بکایی به عنوان اولین رئیس دانشکده علوم زیستی می باشند.

معرفی گروههای دانشکده :

1-گروه بیوتکنولوژی

2-گروه میکروبیولوژی

3-گروه علوم گیاهی

1-1-گروه بیوتکنولوژی : مقطع کارشناسی در رشته زیست فناوری

                                    : مقطع کارشناسی ارشد در رشته بیوتکنولوژی، بیوشیمی ، بیوفیزیک                               

                                    : مقطع دکتری رشته بیوتکنولوژی

2-1-گروه میکروبیولوژی : مقطع کارشناسی در رشته  زیست شناسی

                               : مقطع کارشناسی ارشد در رشته میکروبیولوژی

                               : مقطع دکتری  در رشته میکرو بیولوژی

3-1 گروه علوم گیاهی : مقطع کارشناسی در رشته علوم گیاهی

                            : مقطع کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی گیاهی – سیستماتیک

1- میکروبیولوژی: پذيرش دانشجو در رشته ميكروبيولوژي دوره هاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكتري به ترتيب در سالهاي 1370 ، 1374 و 1388 از طريق آزمون سراسري صورت پذیرفت.

2- علوم گیاهی: در رشته علوم گياهي جذب دانشجو در سطح كارشناسي و كارشناسي ارشد به ترتيب از سالهاي 1376 و 1380 شروع شد. دانشجويان کارشناسی ارشد علوم گياهي در حال حاضر در دو گرايش "فيزيولوژي گياهي" و "سيستماتيك و اكولوژي گياهي " ادامه تحصيل می‌دهند.

3- بیوتکنولوژی: رشته بيوتكنولوژي در سطح كارشناسي از سال 1381 و در سطح كارشناسي ارشد از سال 1387 راه‌اندازي شده و شروع به جذب دانشجو نمود. از سال 1393 مقطع دکتری بیوتکنولوژی با جذب دانشجو راه‌اندازی شد.

کارشناسی ارشد: در رشته بيوشيمي از سال 1379 مقطع كارشناسي ارشد دایر شده و در رشته بیوفیزیک اولین دوره پذیرش دانشجو در سال 1393 صورت گرفته است.