۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
معاونین و مدیران
 


معاونت آموزشی دکتر عذار صبورا
رشته تحصیلی: فیزیولوژی گیاهی
مرتبه علمی: دانشیار
شماره تماس مستقیم: 88058912-02185692868
شماره داخلی: 2868
saboora@alzahra.ac.ir: پست الکترونیکی

دکتر محمدرضا صعودی
رشته تحصیلی: دکترای میکروبیولوژی
مرتبه علمی: استاد
شماره تماس مستقیم: 02185692868
شماره داخلی:2868
soudimr@gmail.com
msoudi@alzahra.ac.ir: پست الکترونیکی

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/11
تعداد بازدید:
184
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.