۱۳۹۷ پنج شنبه ۲۷ دي
اخبار دفاعيه ها
دفاع دانشجویان دکتری

نام دانشجو

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران داخلی پیشنهادی

داوران خارجی پیشنهادی

عنوان رساله

زمان و مکان پیشنهادی برای دفاع

مهناز محتشمی

 

دکتر جمشید فولادی

و

دکتر علی اکبر مشهد ریزه

 

محمد رضا حسین دخت

دکتر محمد رضا صعودی و

دکتر محبوبه ضرابی

 

دکتر مجید صادقی زاده

 

بررسی امکان قابلیت زیست تخریبی بنزوپیرن به واسطه باکتری اشیرشیاکلی مجهز به سازه نوترکیب مشتق از آنزیم لاکاز از گونه قارچ های تجزیه کننده

29 /10/97

13-15

سالن دکتر سلطانخواه

حکیمه شرفی

دکتر جمشید فولادی

و

دکتر میثم طباطبائی

دکتر مجید ممهد هروی

دکتر روحا کسری کرمانشاهی و

دکتر محمد رضا صعودی

دکتر  مهرداد آذین

غربالگری جدایه های و بهینه سازی تولید لیپید استخراج شده از یک جدایه محلی سیانوباکتر به منظور تولید گازوئیل زیستی و سنجش پارامترهای موثر در کیفیت گازوئیل زیستی

 

26/10/97

13-15

سالن دکتر سلطانخواه

زهرا حجتی بناب

دکتر پریسا محمدی

دکتر عزت عسگرانی و دکتر عذرا صبورا

دکتر محمد رضا صعودی و دکتر نسیم قربانمهر

دکتر احمد علی پوربابایی

شناسایی جدایه های برتر سیانوباکتری های تثبیت کننده ازت پوسته های زیستی خاک به منظور بررسی عملکرد آنها در خاک

29/10/97

10-12

سالن دکتر صعودی

 
دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

نام دانشجو

رشته

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران داخلی پیشنهادی

داوران خارجی پیشنهادی

عنوان رساله

زمان و مکان پیشنهادی برای دفاع

نوشین هاشمی

زیست فناوری میکروبی

دکتر مصطفی نوروزی و دکتر رضا دباغ

دکتر سمانه برادران

دکتر پریسا محمدی

دکتر پریسا تاجر

غربالگری درشت جلبک ها و ریز جلبکها با هدف تعیین ظرفیت جذب برای اورانیوم

2 /11/97

14-16

سالن دکتر صعودی

پگاه هوشدار

میکروبیولوژی

دکتر روحا کسری کرمانشاهی و دکتر پریناز قدم

 

دکتر کیانوش خسروی

دکتر فخری سادات حسینی

بررسی تولید اگزو پلی ساکارید و بیوفیلم در پروبیوتیک ها (لاکتوباسیلوس ها) و مطالعه ارتباط آن ها با یکدیگر

18/10/97

13-15

سالن دکتر سلطانخواه

شقایق صالحی زاده

زیست فناوری میکروبی

دکتر پریچهر حناچی

دکتر کیارستمی و

دکتر رمضانی

دکتر پریناز قدم

دکتر مهدی زین الدین

بررسی خصوصیات بیولوژیکی و آنتی اکسیدانی دو گیاه Ocimum basilicum و Impatiens walleriana و اثر سیتوتوکسیکی آنها بر سلول های سرطان کبد

17/11/97

10-8

سالن دکتر فرزانه

روشنک زرین قلمی

زیست فناوری میکروبی

دکتر پریچهر حناچی

دکتر رمضانی

دکتر آمنه الیکایی

دکتر مرضیه ابراهیمی

استخراج و بررسی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی دو گونه گیاهی Tilia dasystyla وPolygonatum orientaledesf و مقایسه اثر سایتوتوکسیکی و آنتی اکسیدانی ترکیبات بر روی سلولهای سرطان کبد

17/11/97

12-10

کلاس 312

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/10/23
تعداد بازدید:
8
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.