۱۳۹۸ دوشنبه ۲ ارديبهشت
اخبار دفاعيه ها
دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد

نام دانشجو

رشته

اساتید راهنما

اساتید مشاور

داوران داخلی پیشنهادی

داوران خارجی پیشنهادی

عنوان رساله

زمان و مکان پیشنهادی برای دفاع

نوشین هاشمی

زیست فناوری میکروبی

دکتر مصطفی نوروزی و دکتر رضا دباغ

دکتر سمانه برادران

دکتر پریسا محمدی

دکتر پریسا تاجر

غربالگری درشت جلبک ها و ریز جلبکها با هدف تعیین ظرفیت جذب برای اورانیوم

2 /11/97

14-16

سالن دکتر صعودی

پگاه هوشدار

میکروبیولوژی

دکتر روحا کسری کرمانشاهی و دکتر پریناز قدم

 

دکتر کیانوش خسروی

دکتر فخری سادات حسینی

بررسی تولید اگزو پلی ساکارید و بیوفیلم در پروبیوتیک ها (لاکتوباسیلوس ها) و مطالعه ارتباط آن ها با یکدیگر

18/10/97

13-15

سالن دکتر سلطانخواه

شقایق صالحی زاده

زیست فناوری میکروبی

دکتر پریچهر حناچی

دکتر کیارستمی و

دکتر رمضانی

دکتر پریناز قدم

دکتر مهدی زین الدین

بررسی خصوصیات بیولوژیکی و آنتی اکسیدانی دو گیاه Ocimum basilicum و Impatiens walleriana و اثر سیتوتوکسیکی آنها بر سلول های سرطان کبد

17/11/97

10-8

سالن دکتر فرزانه

روشنک زرین قلمی

زیست فناوری میکروبی

دکتر پریچهر حناچی

دکتر رمضانی

دکتر آمنه الیکایی

دکتر مرضیه ابراهیمی

استخراج و بررسی ترکیبات فنولی و فلاونوئیدی دو گونه گیاهی Tilia dasystyla وPolygonatum orientaledesf و مقایسه اثر سایتوتوکسیکی و آنتی اکسیدانی ترکیبات بر روی سلولهای سرطان کبد

17/11/97

12-10

کلاس 312

 
 
 برنامه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجویان دانشکده علوم زیستی در بهمن

نام دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلی

داور خارجی

زمان و مکان دفاع

عنوان پایان نامه

ساناز علی بیگی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر کیارستمی

دکتر بکائی

دکتر صبورا

دکتر قناتی

16/11/97 13 تا 15 اتاق 312

بررسی اثر برخی تنظیم کننده های رشد بر فعالیت آنتی اکسیدانی گیاه بومادران

نرمین بنی هاشمی

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر حسین زاده نمین

دکتر کیارستمی

دکتر ناظم بکائی

دکتر قناتی

15/11/97 8 تا 10 سالن دکتر فرزانه

مطالعه اثرات پآللوپاتی گیاه Artemisia absinthium بر تعدادی از علف های هرز مزارع گندم

بهاره سلامی

زیست شناسی-سیستماتیک و بوم شناسی گیاهی

دکتر پاکروان فرد

دکتر کیارستمی و نسرین فراست

دکتر صبورا

دکتر نژاد فلاطوری

16/11/97 15 تا 17 اتاق 307

بررسی بیوسیستماتیکی برخی گونه های گل همیشه بهار در ایران با استفاده از ترکیبات روغن دانه تشریح فندقه

مژگان نجف زاده

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر کیارستمی و دکتر حسین زاده نمین

دکتر حسینی

دکتر ناظم بکائی

دکتر قناتی

16/11/97 15 تا 17 اتاق

بررسی ترکیبات زیستی گیاه صبر زرد در کشت بافت

رضوان سخندان

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر حسین زاده نمین و دکتر کیارستمی

-

دکتر صبورا

دکتر رجبیان

21/11/97 10 تا 12 اتاق 312

مطالعه اثر سیلیس در برنج دم سیاه در دو مرحله پنجه زنی و زایشی

زهرا معزی مقدم

زیست شناسی-فیزیولوژی گیاهی

دکتر صبورا

دکتر قدم و دکتر عسگرانی

دکترکیارستمی

دکتر رجبیان

21/11/97 13 الی 15 اتاق 312

تولید زیستی نانو ذرات از عصاره گیاه داروئی بومادران و بررسی اثر آنها بر الگوی بیان ژن های دخیل در بیوسنتز ساپونین ها

المیرا رضایی پژوهش

بیوفیزیک

دکتر موسوی نژاد و دکتر خطیبی

-

دکتر پریناز قدم

دکتر مقامی

16/11/97 8 تا 10 سالن دکتر صعودی

بررسی تاثیر سم Formetanat hydrocholoride به عنوان یک آلاینده زیست محیطی بر ساختار و پایداری پروتئین هموگلوبین

نام دانشجو

رشته تحصیلی

استاد راهنما

استاد مشاور

داور داخلی

داور خارجی

زمان و مکان دفاع

عنوان

سهیلا غلامپور

بیوفیزیک

دکتر موسوی نژاد و دکتر خطیبی

-

دکتر پونه سادات پورحسینی

دکتر دیوسالار

16/11/97 12 تا 12 سالن دکتر سلطانخواه

بررسی تاثیر پلی آمین های بیولوژیکی بر ساختار کراتین

مرضیه دهقانی

بیوفیزیک

دکتر قدم و دکتر محمودی

-

دکتر پونه سادات پورحسینی

دکتر مامنی

17/11/97 10تا 12 اتاق 307

ساخت و تعیین خصوصیات نانوذرات فلز روی به دو روش سل-ژل و بیولوژیکی

اکرم خیری

میکروبیولوژی

دکتر پریسا محمدی

دکتر پریناز قدم و دکتر صبورا

دکتر علی محمدی

دکتر پریسا تاجر قزوینی

16/11/97 13 تا 15 سالن دکتر صعودی

بررسی پذیرش زیستی بسترهای کاغذی در مواجهه با برخی جدایه های قارچی در شرایط فیزیکو شیمیایی مختلف

ترنم یارند پور

میکروبیولوژی

دکتر پریسا محمدی و دکتر عزت عسگرانی

-

دکتر علی محمدی

دکترپریسا تاجرقزوینی

16/11/97 10 تا 12 سالن دکتر صعودی

مطالعه ی برخی از باکتری های تجزیه کننده ترکیبات نیتروژنه و ارزیابی عملکرد احتمالی آن ها در نمونه های هوا

اکرم اسدی

میکروبیولوژی

دکتر کرمانشاهی و دکتر موسوی نژاد

-

دکتر محمد رضا صعودی

دکتر سعید میردامادی

17/11/97 15 تا 17 اتاق 305

تاثیر تعدادی از پروبیوتیک ها و پر بیوتیک ها بر روی فعالیت آنزیم های میکروفلور روده موثر در ایجاد سرطان روده

فاطمه ابوالحسنی

میکروبیولوژی

دکتر احیا عبدی عالی

-

دکتر آمنه الیکائی

دکتر مسعود آل بویه

17/11/97 13 تا 15 اتاق 307

مطالعه باکتریهای بیماریزا در عفونت های ریوی کودکان CF  با روش های مولکولی و میکروبی

اسکارلت بابیان

بیوشیمی

دکتر نسیم قربانمهر

دکتر ساغر صالح پور و دکتر لیلا نظری

دکتر پریچهر حناچی

دکتر فاطمه قائمی منش

 

15/11/97

13 تا 15

اتاق 312

ارزیابی سطح microRNA های موثر در لانه گزینی در پلاسمای زنان مبتلا به RIF

خدیجه خانی

سیستماتیک بوم شناسی

دکتر زهرا ناظم بکایی

دکتر مریم کشاورزی

دکتر سمانه مسافری

دکتر مهوش سیفعلی

دکتر مریم نوروزی

17/11/97

15 تا 17

اتاق 307

بررسی بیوسیستماتیک برخی گونه های Cichrium L. از تیره Asteraceae در ایران

معصومه قاسم نژند

سیستماتیک بوم شناسی

دکتر مریم کشاورزی

دکتر سمانه مسافری

دکتر عذرا صبورا

دکتر مریم نوروزی

17/11/97

17 تا 19

اتاق 307

بررسی بیوسیستماتیک برخی گونه های Polypogon. از تیره غلات در ایران


تاریخ به روز رسانی:
1397/11/15
تعداد بازدید:
198
دانشگاه الزهرا
 تهران،دانشگاه الزهرا،خیابان ده ونک،دانشکده علوم زیستی    bio[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 982188058912+
فاکس :
982188058912+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.