..:: گروه های آموزشی » بیوتکنولوژی » فضاهای پژوهشی ::..
شنبه 29 مهر 1396
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

 اعتبار پژوهشی(گرنت)
آرشیو اخبار دانشکده

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

همایش‌ها و سمینارها
مجلات

انجمن‌های علمی دانشجویی
کارگاه‌ها

لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
فرصت‌های کارآموزی
نظرات و پیشنهادات
 منشور اخلاقی
معرفی فضاهای پژوهشی


فضاهای پژوهشی

    آزمایشگاه بیوشیمی، تجهیزات: اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش، لیوفیلایزر، حمام سونیکاتور، سانتریفوژ و ... .

آزمایشگاه  پژوهشی (جداسازی و تخلیص): اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش، انواع الکتروفورز، هود میکروبی، شیکر انکوباتور معمولی و یخچال دار و ... .

     آزمایشگاه زیست شناسی محاسباتی: انواع محاسبات بیوانفورماتیکی شامل: مدل‌سازی پروتئین، شبیه سازی داکینگ (docking) و شبیه سازی دینامیک مولکولی.

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی: همسانه سازی و بیان ژن‌های باکتریایی، ارزیابی بیان ژن‌ها، شناسایی مولکولی سویه‌های باکتریایی و قارچی. تجهیزات:Real-Time PCR, Thermocycler, PAGE, Agarose Gel Electrophoresis.

 آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی، تجهیزات: کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، الکتروفورز موئینه و ... .