..:: گروه های آموزشی » بیوتکنولوژی » فضاهای پژوهشی ::..
شنبه 02 تير 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

 اعتبار پژوهشی(گرنت)
آرشیو اخبار دانشکده

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

همایش‌ها و سمینارها
 شهریه دانشجویان 
مجلات

 خلاصه آیین نامه ترفیع اساتید
آیین نامه ارتقای مرتبه اساتید 
راهنمای آیین نامه جدید ارتقاء
فهرست نشریات معتبر
 فهرست نشریات نامعتبر
انجمن‌های علمی دانشجویی
کارگاه‌ها

لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
فرصت‌های کارآموزی
نظرات و پیشنهادات
 منشور اخلاقی
معرفی فضاهای پژوهشی


فضاهای پژوهشی

    آزمایشگاه بیوشیمی، تجهیزات: اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش، لیوفیلایزر، حمام سونیکاتور، سانتریفوژ و ... .

آزمایشگاه  پژوهشی (جداسازی و تخلیص): اسپکتروفتومتر مرئی-ماوراءبنفش، انواع الکتروفورز، هود میکروبی، شیکر انکوباتور معمولی و یخچال دار و ... .

     آزمایشگاه زیست شناسی محاسباتی: انواع محاسبات بیوانفورماتیکی شامل: مدل‌سازی پروتئین، شبیه سازی داکینگ (docking) و شبیه سازی دینامیک مولکولی.

آزمایشگاه ژنتیک مولکولی: همسانه سازی و بیان ژن‌های باکتریایی، ارزیابی بیان ژن‌ها، شناسایی مولکولی سویه‌های باکتریایی و قارچی. تجهیزات:Real-Time PCR, Thermocycler, PAGE, Agarose Gel Electrophoresis.

 آزمایشگاه میکروبیولوژی صنعتی، تجهیزات: کروماتوگرافی گازی، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)، الکتروفورز موئینه و ... .