..:: درباره دانشکده » معاونین و مدیران ::..
سه شنبه 30 مرداد 1397
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

 اعتبار پژوهشی(گرنت)
آرشیو اخبار دانشکده

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

 قرارداد های بررسی رساله و پایان نامه ها
همایش‌ها و سمینارها
 شهریه دانشجویان 
مجلات

 خلاصه آیین نامه ترفیع اساتید
آیین نامه ارتقای مرتبه اساتید 
راهنمای آیین نامه جدید ارتقاء
فهرست نشریات معتبر
 فهرست نشریات نامعتبر
انجمن‌های علمی دانشجویی
کارگاه‌ها

لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
فرایندها
نظرات و پیشنهادات
 منشور اخلاقی
معاونین و مدیران دانشکده علوم زیستی

معاونت آموزشی دانشکده

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم دکتر عذرا صبورا

تحصیلات: دکترای فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 88058912-021.85692868

داخلی : 2868

 saboora@alzahra.ac.ir :ایمیل


معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده

نام و نام خانوادگی: محمدرضا صعودی 

  تحصیلات : دکترای میکروبیولوژی صنعتی 

مرتبه علمی: دانشیار 

تلفن: -02185692868

داخلی : 2868

 msoudi@alzahra.ac.ir  :ایمیل