..:: درباره دانشکده » معاونین و مدیران ::..
پنجشنبه 30 دي 1395
New Page 1
آرشیو اخبار
منشور اخلاقی
ساختار سازمانی
آیین نامه ها و دستورالعمل ها
فرمهای آموزشی
مجموعه تصاویر
طرحهای تحقیقاتی
نظرات و پیشنهادات
ارتباط با دانشکده
معاونین و مدیران دانشکده علوم زیستی

معاونت آموزشی دانشکده

نام و نام خانوادگی:سرکار خانم دکتر خدیجه کیارستمی

تحصیلات: دکترای فیزیولوژی گیاهی

مرتبه علمی: دانشیار

تلفن: 88058912-021.85692868

داخلی : 2868

ایمیل: su_kiarostami@yahoo.com

معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده

نام و نام خانوادگی: فخری سادات حسینی

تحصیلات: دکترای بیوتکنولوژی

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: 88613936-021.28688569

داخلی : 2868

ایمیل: f.hosseini@alzahra.ac.ir