شنبه 29 مهر 1396
New Page 1
ساختار سازمانی دانشکده

 اعتبار پژوهشی(گرنت)
آرشیو اخبار دانشکده

فرم‌ها و آیین‌نامه‌ها

همایش‌ها و سمینارها
مجلات

انجمن‌های علمی دانشجویی
کارگاه‌ها

لیست پایان‌نامه ها

تالیفات اساتید
فرصت‌های کارآموزی
نظرات و پیشنهادات
 منشور اخلاقی
تألیفات اساتید دانشکده علوم زیستی

تدوین و گردآوری: راهنمای علمی آزمون های سنجش حساسیت آنتی بیوتیکی

دکتر احیاء عبدی عالی ( عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا )

ساغر هندیانی

انتشارات دانشگاه الزهرا- تهران 1395

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تدوین : گیاهان کاربردی

دکتر مریم کشاورزی

دکتر فرزانه اسماعیلی

انتشارات مینوفر 1395