..:: اخبار ::..
شنبه 26 آبان 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
14

سخنرانی خانم حسامی دانشجوی دکتری زیست فناوری

سخنرانی خانم حسامی دانشجوی دکتری زیست فناوری

سخنرانی خانم فائزه حسامی دانشجوی دکترای رشته زیست فناوری میکروبی گروه بیوتکنولوژی در پانل تخصصی میکروبیولوژی صنعتی و محیط زیست در نوزدهمین کنگره بین المللی میکروبشناسی ایران تحت عنوان "بررسی ژنها و آنزیم های میکروارگانیسم های دخیل در تجزیه پلاستیک های پلی اتیلین- Evaluation of Genes and Enzymes from Microorganisms involved in the Biodegradation of Polyethylene-based Plastics  " در تاریخ 1397/6/15 در سالن عزلت دانشکده پزشکی دانشگاه تهران برگزار گردید.


تعداد مشاهده خبر: (99)
کد خبر: 5227
  • سخنرانی خانم حسامی دانشجوی دکتری زیست فناوری