..:: اخبار ::..
پنجشنبه 24 آبان 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
04

جلسه هیات رئیسه دانشکده علوم زیستی با معاونت محترم فرهنگی دانشگاه

روز یکشنبه مورخ 1397/03/04 جلسه با حضور خانم دکتر ناظم بکایی ریاست دانشکده و خانم دکتر موسوی نژاد معاون اجرای دانشکده با حضور معاونت فرهنگی دانشگاه خانم دکتر گلیجانی در دفتر ایشان تشکیل شد.

در این جلسه حاضرین در مورد مسائل مربوط به انجمن دانشجویی ، نحوه اجرای آیین نامه و بهبود اجرای آن به بحث و تبادل نظر پرداختند، قرار شد که این جلسات  برای ترویج سیاست ها و رویدادهای فرهنگی همچنین ایجاد زمینه برای مشارکت دانشجویان در فعالیتهای فرهنگی همه ساله تشکیل شود . 

تعداد مشاهده خبر: (108)
کد خبر: 4201