..:: اخبار ::..
پنجشنبه 24 آبان 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
21

اولین گزارش جلسه کارشناسان آزمایشگاه زیر نظر خانم دکتر موسوی نژاد معاون اجرایی -پژوهشی

اولین  گزارش جلسه کارشناسان آزمایشگاه زیر نظر خانم دکتر موسوی نژاد معاون اجرایی -پژوهشی

 اولین جلسه ی کارشناسان آزمایشگاه با حضور خانم ها اردکانی،  لندرانی،  نیاری،  یوسفی،  سلیمان، میرزایی و  خانباباخانیو خانم دکتر موسوی نژاد معاون اجرایی -پژوهشی دانشکده در تاریخ 97/3/21 ساعت 11 تا 13 در ازمایشگاه سیستماتیک گیاهی برگزار گردید.

ابتدا سرکار خانم خانباباخانی در خصوص مباحث مطرح شده در جلسات  متعدد امور رفاهی و اجرایی دانشگاه و مبحث مدیریت سبز، مدیریت دفع پسماند شیمیایی و میکروبی و ایمنی و بهداشت در محیط کار(HSE) ارائه نمودند.

-برآورد میزان پسماندهای هر آزمایشگاه و زمان تخلیه آنها

-در زمینه ی حذف سیلندرهای گازهای مختلف از محوطه ی آزمایشگاه ها و پیشنهاد ایجاد واحدی مستقل در دانشگاه جهت نگهداری، شارژ و نصب و راه اندازی سیلندرها

پیشنهاد شد به منظور کاهش خطرات زیست محیطی، صرفه جویی در خریدها و نیز جلوگیری از حوادث غیر مترقبه، واحدی به منظور نگهداری مواد شیمیایی مازاد بر نیاز آزمایشگاه ها احداث گردد.

تعداد مشاهده خبر: (220)
کد خبر: 4200
  • اولین  گزارش جلسه کارشناسان آزمایشگاه زیر نظر خانم دکتر موسوی نژاد معاون اجرایی -پژوهشی
  • اولین  گزارش جلسه کارشناسان آزمایشگاه زیر نظر خانم دکتر موسوی نژاد معاون اجرایی -پژوهشی
  • اولین  گزارش جلسه کارشناسان آزمایشگاه زیر نظر خانم دکتر موسوی نژاد معاون اجرایی -پژوهشی