..:: اخبار ::..
پنجشنبه 24 آبان 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
09

بازدید دانش آموزان مدرسه آرارات از آزمایشگاههای دانشکده علوم زیستی

بازدید دانش آموزان مدرسه آرارات از آزمایشگاههای دانشکده علوم زیستی

روز یکشنبه مورخ  09/02/1397 تعداد ۲۰ نفر از دانش آموزان پایه سوم متوسطه اول جهت آشنایی با رشته های آموزشی دانشکده علوم زیستی همراه با معلمین راهنمای مدرسه آرارات به دانشکده مراجعه کردند.خانم دکتر زارعی در آزمایشگاه جانور شناسی توضیحاتی در خصوص تشریح گونه های مختلف جانوری به دانش آموزان ارایه دادند و پاسخ سوالات فراوان آنها را دادند

همچنین آزمایشگاه زیست شناسی جانوری سرکار خانم دکتر امامیان شمه ای از موضوعات مورد مطالعه و ویژگیهای زیستی و سلولی را برای دانش آموزان توضیح دادند و بالاخره در آزمایشگاه میکروب صنعتی آقای دکتر نوروزی به سوالات دانش آموزان پاسخ داده و خلاصه ای از نتایج حاصل از مطالعات پزوهشگران این حوزه در زندگی انسانها ارایه نمودند.


تعداد مشاهده خبر: (176)
کد خبر: 4197
  • بازدید دانش آموزان مدرسه آرارات از آزمایشگاههای دانشکده علوم زیستی
  • بازدید دانش آموزان مدرسه آرارات از آزمایشگاههای دانشکده علوم زیستی
  • بازدید دانش آموزان مدرسه آرارات از آزمایشگاههای دانشکده علوم زیستی