..:: اخبار ::..
چهارشنبه 28 شهريور 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
19

برگزاری کارگاه تئوری عملی فرمانتور توسط انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی

برگزاری کارگاه تئوری عملی فرمانتور   توسط انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی

 

کارگاه تئوری عملی فرمانتور مورخ ۲۶فروردین در دانشگاه الزهرا توسط انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا تشکیل میشود.
ساعت کارگاه ۸ الی  ۱۸

تعداد مشاهده خبر: (372)
کد خبر: 143
  • برگزاری کارگاه تئوری عملی فرمانتور   توسط انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی