..:: اخبار ::..
جمعه 07 ارديبهشت 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
16

برگزاری برنامه روز دانشجو توسط انجمن علمی بیوتکنولوژی

برگزاری برنامه روز دانشجو توسط انجمن علمی بیوتکنولوژی
روز سه شنبه 95/9/16 به مناسبت روز دانشجو در دانشکده علوم زیستی برنامه های متنوعی از جمله مسابقه حل سرعتی جداول سودوکو و پذیرایی توسط انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی انجام شد.
همچنین دانشجویان علاقه مند به پاسخ دادن به پرسش طرح شده توسط اساتید پرداختند به این ترتیب که پاسخ های خود را روی ماکت کروموزوم تهیه شده نوشتند.
صندوق انتقادات و پیشنهادات انجمن بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا نیز پذیرای نقطه نظر های دانشجویان در مورد انجمن برگزیده دانشگاه بود.
تعداد مشاهده خبر: (476)
کد خبر: 122
  • برگزاری برنامه روز دانشجو توسط انجمن علمی بیوتکنولوژی