..:: اخبار ::..
چهارشنبه 09 فروردين 1396

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
12

بازدید از کارخانه دارویی سیناژن

بازدید از کارخانه دارویی سیناژن

بازدید از کارخانه ی دارویی سیناژن در تاریخ ۱۶ و ۲۴ آذر ماه توسط انجمن علمی دانشجویی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا باهمکاری جهاد دانشگاهی برگزار میشود.

تعداد مشاهده خبر: (84)
کد خبر: 119
  • بازدید از کارخانه دارویی سیناژن