..:: اخبار ::..
جمعه 07 ارديبهشت 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
24

برگزاری سمینار miRNAتوسط انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا

برگزاری سمینار miRNAتوسط انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا


سمینارmiRNAمورخ ۹۵/۸/۲۲با سخنرانی دکتر قربانمهر عضو هیأت علمی دانشکده ی علوم زیستی و دکترای ژنتیک از دانشگاه تربیت مدرس در سالن حورا برگزار گردید.

سرفصل های سمینار:

-۱تاریخچه ی کشف miRNA

-۲نقشmiRNA

الف)سرکوب بیان برخی ژن ها ب)بقای stem cell's ج)کنترل متابولیسم

-۳دیتا بیس های اطلاعات miRNA

در زمینهmuRNA دیتابیس های مختلفی برای کسب اطلاعات لازم وجود دارد برخی از آن ها عباررتند از:miR finder , miRDB,miR walk, vIRmiRNAوmiRbace که معتبر ترین و قدیمی ترین دیتا بیس در این زمینه است

-۶ابزار های مورد استفاده در تحقیقات miRNA

در آزمایشگاه برای آزمایش کردن miRNAو وارد کردن آن داخل بدن ،عموما از وکتور ها استفاده میشود اساس سلولی اکثر وکتورها ویروسی است

-۷کاربرد miRNAها

الف)تشخیص زود هنگام بیماری با ساخت کیت های تشخیصی و نمومنه گیری

ب)در مان بیماری با تنظیم مقدار miRNA

-۸فواید استفاده از miRNA

عدم نیاز به جراحی برای تومور ،کاهش هزینه های درمانی ،کنترل افراد مشکوک به تومور در موارد ارثی ،کنترل افراد بیمار پس از شیمی درمانی

-۹کمپانی های سازنده ی کیت های miRNA

hummingbird , miRNA

تحقیقات روی این زمینه در ایران نیز در دانشگاه ها در حال انجام است

با وجود تحقیقات گسترده و پژوهش های زیاد اما هنوز روش miRNA فرا گیر نشده زیرا کیت های تشخیصی به صورت گسترده وارد بازار نشده است

سمینارmiRNA

سمینارmiRNAمورخ ۹۵/۸/۲۲با سخنرانی دکتر قربانمهر عضو هیأت علمی دانشکده ی علوم زیستی و دکترای ژنتیک از دانشگاه تربیت مدرس در سالن حورا برگزار گردید.

سرفصل های سمینار:

-۱تاریخچه ی کشف miRNA

-۲نقشmiRNA

الف)سرکوب بیان برخی ژن ها ب)بقای stem cell's ج)کنترل متابولیسم

-۳دیتا بیس های اطلاعات miRNA

در زمینهmuRNA دیتابیس های مختلفی برای کسب اطلاعات لازم وجود دارد برخی از آن ها عباررتند از:miR finder , miRDB,miR walk, vIRmiRNAوmiRbace که معتبر ترین و قدیمی ترین دیتا بیس در این زمینه است

-۶ابزار های مورد استفاده در تحقیقات miRNA

در آزمایشگاه برای آزمایش کردن miRNAو وارد کردن آن داخل بدن ،عموما از وکتور ها استفاده میشود اساس سلولی اکثر وکتورها ویروسی است

-۷کاربرد miRNAها

الف)تشخیص زود هنگام بیماری با ساخت کیت های تشخیصی و نمومنه گیری

ب)در مان بیماری با تنظیم مقدار miRNA

-۸فواید استفاده از miRNA

عدم نیاز به جراحی برای تومور ،کاهش هزینه های درمانی ،کنترل افراد مشکوک به تومور در موارد ارثی ،کنترل افراد بیمار پس از شیمی درمانی

-۹کمپانی های سازنده ی کیت های miRNA

hummingbird , miRNA

تحقیقات روی این زمینه در ایران نیز در دانشگاه ها در حال انجام است

با وجود تحقیقات گسترده و پژوهش های زیاد اما هنوز روش miRNA فرا گیر نشده زیرا کیت های تشخیصی به صورت گسترده وارد بازار نشده است.

 

         تعداد مشاهده خبر: (544)
کد خبر: 117
  • برگزاری سمینار miRNAتوسط انجمن علمی بیوتکنولوژی دانشگاه الزهرا