..:: اخبار ::..
پنجشنبه 24 آبان 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
02

حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان

حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان

  آقای دکتر فولادی عضو هیات علمی دانشکده علوم زیستی در همایش دو روزه انجمن لاینبیز کشور آلمان مورخ 11-10 اکتبر  که  در  برلین  برگزار گردید ، به عنوان نماینده از دانشگاه الزهراء جهت همکاری بین وزارت علوم  آلمان و وزارت علوم ، تحقیقات و  فناوری  ایران در این همایش حضور فعال داشته اند .

تعداد مشاهده خبر: (372)
کد خبر: 1168
 • حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان
 • حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان
 • حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان
 • حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان
 • حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان
 • حضور آقای دکتر فولادی در انجمن لاینبیز کشور آلمان