..:: اخبار ::..
چهارشنبه 28 شهريور 1397

جستجوی اخبار

اخبار دانشکده علوم زیستی
23

گزارش سخنرانی دکتر مریم کشاورزی در نشست تخصصی IPK در کشور آلمان

دکتر مریم کشاورزی دانشیار گروه علوم گیاهی دانشکده علوم زیستی به دعوت مسئولین بانک ژن موسسه IPK جهت ارائه نشست تخصصی و سخنرانی روز چهارشنبه مورخ 22شهریور ماه سال جاری ، درباره تنوع ریز ریخت شناسی Eremopyrum و تنوع پروتئینهای ذخیره ای بذر این گیاهان در ایران، در این موسسه حضور یافته و نتایج کارهای پژوهشی اخیر خود را در این باره ارائه نمودند. این جنس از غلات مرتبط با گندم زراعی بوده و در بهبود گندم نقش ایفا می کند.

موسسه IPK یکی از معتبرترین مراکز تحقیقاتی درباره ژنتیک گیاهی و تحقیقات گیاهان زراعی است که  در Gatersleben واقع شده که دارای بخشهای تحقیقاتی به عنوان دپارتمان بانک ژن، اصلاح نباتات، ژنتیک مولکولی، فیزیولوژی، زیست شناسی سلولی، بیوانفورماتیک و غیره می باشد. این موسسه تحقیقاتی به مشکلات زیست شناسی در تحقیقات کاربردی و پایه می پردازد. مقوله اصلی مورد توجه موسسه تنوع ژنتیکی گیاهان خودرو و گیاهان زراعی است، یکی از گروههای گیاهی که به صورت ویژه مورد توجه این موسسه می باشد، قبیله Triticeae از خانواده غلات است. وضعیت تاکسونومیکی برخی از گونه های این جنس دارای ابهاماتی است که در این نشست درباره پژوهشهای مشترک آتی  در این باره با گروه محققین موسسه بحث و گفتگو شد.

تعداد مشاهده خبر: (461)
کد خبر: 1162